Distrikt Västra

Distrikt Västra består av tre län och har ett distriktskansli i Göteborg.

Vi samverkar tillsammans med våra föreningarna. Tillsammans anordnar vi sammanlagt mer än 1000 olika cirklar och kulturprogram i många olika ämnen, tex språk: svenska (arabiska, somaliska, engelska), religion (andlighet, livskunskap, korankunskap, religionens betydelse i samhället), matematik, föräldrakunskap, matlagning, samhällskunskap och mycket mer.

En förening som samverkar med oss har kontakt med en av våra studiekonsulenter. Studiekonsulenterna ger föreningen stöd och vägledning i folkbildningsarbetet med cirklar och kulturprogram. Vi anordnar också utbildningar för våra cirkelledare.

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

KONTAKT, VÄSTRA

Ala Haidari
T.f verksamhetsledare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-3868589
ala.haidari@ibnrushd.se

Suad Darir
Verksamhetsledare (Tjänstledig)
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 070-2470720
suad.darir@ibnrushd.se

Aroma Abrashi
Administratör
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-5191569
aroma.abrashi@ibnrushd.se

Edit Forsberg
Verksamhetsutvecklare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-5191566
edit.forsberg@ibnrushd.se

Ayse Genc
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 076 002 41 10
Ayse.Genc@ibnrushd.se

Sharif Abdullahi
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  076-0024101
sharif.abdullahi@ibnrushd.se

Astrid Vogel
Studiekonsulent- Hallands län
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  073-5191572
astrid.vogel@ibnrushd.se

Cecilia Ekström
Asylsamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  073-5191579
cecilia.ekstrom@ibnrushd.se

Enas Al-Msouti
Asylsamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  070-7987743
enas.masouti@ibnrushd.se

Mohammad El-Alti    
Ordförande
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 070-3352238
mohammad.el-alti@ibnrushd.se