Distrikt Västra

Distrikt Västra består av tre län och har ett distriktskansli i Göteborg.

Vi samverkar tillsammans med våra föreningarna. Tillsammans anordnar vi sammanlagt mer än 1000 olika cirklar och kulturprogram i många olika ämnen, tex språk: svenska (arabiska, somaliska, engelska), religion (andlighet, livskunskap, korankunskap, religionens betydelse i samhället), matematik, föräldrakunskap, matlagning, samhällskunskap och mycket mer.

En förening som samverkar med oss har kontakt med en av våra studiekonsulenter. Studiekonsulenterna ger föreningen stöd och vägledning i folkbildningsarbetet med cirklar och kulturprogram. Vi anordnar också utbildningar för våra cirkelledare.

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

KONTAKT, VÄSTRA

Suad Darir
Verksamhetsledare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 070-2470720
suad.darir@ibnrushd.se

Ala Haidari
Verksamhetssamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-3868589
ala.haidari@ibnrushd.se

Aroma Abrashi
Administratör
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-5191569
aroma.abrashi@ibnrushd.se

Edit Forsberg
Verksamhetsutvecklare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-5191566
edit.forsberg@ibnrushd.se

Ayse Genc
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 076 002 41 10
Ayse.Genc@ibnrushd.se

Sharif Abdullahi
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  076-0024101
sharif.abdullahi@ibnrushd.se

Astrid Vogel
Studiekonsulent- Hallands län
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  073-5191572
astrid.vogel@ibnrushd.se

Tarik Alispahic
Studiekonsulent Värmlands län
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 073-5191579
tarik.alispahic@ibnrushd.se

Enas Al-Msouti
Asylsamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  070-7987743
enas.masouti@ibnrushd.se

Mohammad El-Alti    
Ordförande
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 070-3352238
mohammad.el-alti@ibnrushd.se