Förbundskansli

Vår besöksadress är Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Växel: 08-56 24 49 00

Ordförande
Zana Muhammad
zana.muhammad@ibnrushd.se


Förbundsrektor

Omar Mustafa
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Telefon: 0766-232269
omar.mustafa@ibnrushd.se


Administrativ chef

Majna Ciber
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0735-191555
majna.ciber@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare
Ansvarig för tro och medlemsorganisationer
Mohamed Temsamani
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0721-680 555
mohamed.temsamani@ibnrushd.se


Verksamhetsutvecklare

Mona Nechma
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073 519 15 77
mona.nechma@ibnrushd.se


Verksamhetsutvecklare för språk och etablering

Fatema Vanat
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073 519 15 78
fatema.vanat@ibnrushd.se


Ekonomiansvarig

Alena Smajlagic
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
tfn: 08-56 24 49 20
Mobil: 0707-987791
alena.smajlagic@ibnrushd.se


Ekonom

Nicole Eriksson
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
tfn: 08-56 244 924
Mobil: 0735-191558
nicole.eriksson@ibnrushd.se


Kvalitetschef

Dzenana Vitkovic
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
tfn: 08-56 24 49 08
Mobil: 0739-830470
dzenana.vitkovic@ibnrushd.se


HR-generalist
Agnes Fockström
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073-519 15 71
agnes.fockstrom@ibnrushd.se


Ansvarig för rapportering och digital utveckling

Mohammad Fateh Atia
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 070-798 77 90
mohammad.fateh.atia@ibnrushd.se


IT-ansvarig

Mohamad Al Bacha
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
tfn: 08-56 24 49 88
Mobil: 0709-555988
mohamad.albacha@ibnrushd.se


Kommunikationsansvarig och redaktör för tidningen Kupolen

Sara Gunnerud
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0735-191 561
sara.gunnerud@ibnrushd.se


Kommunikatör
Ansvarig för hemsidan, sociala medier och grafiskt material
Yasir Issa
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0707-699 093
yasir.issa@ibnrushd.se


Kontorsassistent

Anna Sederholm
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
tfn: 08-56 24 49 00
Mobil: 073-519 15 85
anna.sederholm@ibnrushd.se