Ibn Rushd-projekt i Göteborg lyfts fram i demokratirapport

Ibn Rushd-projekt i Göteborg lyfts fram i demokratirapport

Skilda klassrum – skilda världar. Även när eleverna på språkintroduktionsprogrammet befinner sig vägg i vägg med övriga gymnasieelever brukar kontaktytorna vara mycket få. Nu skapas de i Göteborg genom Ibn Rushd-projektet ”In i politiken”.

Edit Forsberg, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd Distrikt Västra, är eld och lågor när hon kommer från planeringsmötet på Donnergymnasiet i Göteborg.

– De är väldigt peppade på att komma i gång, det känns jättekul, säger hon.

Det finns inte så många sammanhang där nyanlända ungdomar kan lära känna ungdomar som fötts i eller bott länge i Sverige. Möjligheten till integration på gymnasiets språkintroduktionsprogram utnyttjas ofta dåligt – något Edit Forsberg uppmärksammat och vill göra något åt.

Inför valet 2018 startar Ibn Rushd Distrikt Västra projektet ”In i politiken”. Det handlar dels om att öka intresset för politik inför valet, dels om integration på gymnasieskolor.

– Det blir sex politiska ungdomsförbund som kommer till skolorna och informerar om sin politik. Sedan ska eleverna på språkintroduktionsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och kanske även naturvetenskapsprogrammet workshoppa tillsammans, det är det som är den stora biten, berättar Edit Forsberg.

Än så länge är det Donnergymnasiet som är med på tåget. Det ligger i Västra Eriksberg på Hisingen, ett bostadsområde där medelinkomsten är hög och få har utländsk bakgrund. Tanken är att även en skola som är segregerad åt andra hållet ska involveras i projektet.

– I så fall kan vi även få till en debatt där båda skolorna är med, säger Edit Forsberg.

Utöver integrationsinsatsen på skolorna innebär ”In i politiken” även en satsning på att öka det politiska intresset i Angered. Ibn Rushd siktar på att dra i gång studiecirklar kring den svenska demokratin, men också på att anordna en stor matfestival i samband med valet. Under festivalen kommer information om valet och partierna att ges på flera språk.

– Kan vi på det sättet bidra till ett ökat valdeltagande har vi gjort en viktig insats, säger Edit Forsberg.

I förra veckan presenterade organisationen Studieförbunden ”Vi erövrar demokratin varje dag” – en rapport som visar på folkbildningens stora betydelse för demokratin.

”För folkbildningen är demokrati något mycket mer och djupare än att rösta om vem som ska bestämma. Demokratin handlar inte minst om hur människor skaffar sig kunskap och om hur de samtalar med varandra om samhällets utveckling”, står det bland annat i rapporten.

Samtidigt som de antidemokratiska krafterna växer arbetar studieförbunden varje dag för att utjämna utbildningsklyftor, öka mångfalden och göra fler delaktiga i samhällslivet, konstaterar Studieförbunden. Flera positiva exempel lyfts fram, och ett av dem är just ”In i politiken”.

Här kan du läsa demokratirapporten.

Text: Hanna Svensson
Foto av Göteborg: Maria Eklind

Andra artiklar

Replik ”KDU sprider orimliga anklagelser” 24-12-2016 SVD

REPLIK | ISLAMISTER Rykten blir till fakta i KDU:s debattartikel på SvD Debatt 22/12, samtidigt som islamofobin växer och islamofobiska konspirationsteorier tar mark. Vi i studieförbundet Ibn Rushd har tyvärr

Ibn Rushds idédagar

På ett vintervackert Granhedsgården samlades Ibn Rushds förbundsstyrelse och representanter från distriktsstyrelser och medlemsorganisationer på Ibn Rushds idédagar, för att tillsammans diskutera Ibn Rushds syfte och inriktning de kommande åren. I

Ibn Rushd tar avstånd från konferenstalare med antisemitiska åsikter

På den så kallade decemberkonferensen i Stockholm den 23-25 december 2016 deltog en talare som har uttryckt grova antisemitiska åsikter, Zaghloul El-Naggar, som aldrig borde ha bjudits in att medverka.