Våra material

Våra studiematerial

Vill du veta mer om våra material? kontakta oss på info@ibnrushd.se

Vi har producerat följande material:

Att ansvara, leda, förvalta, företräda, utveckla
– Ibn Rushds utbildning för styrelseledamöter

Att driva projekt
– en handledning för föreningar

Ett jämställt föreningsliv
– en handbok om vägen till ett jämställt föreningsliv

Grön strävan
– ett studiematerial om vår tids största miljöhot och utmaningar

Islamisk finansiering

Lär dig arabiska

Muhammedguiden

Möte, reflektion, stolthet, förändring
– Ibn Rushds utbildning för cirkelledare

Tankar, tips och reflektioner för föreningar i förortsrörelsen