ابن رشد (Dari)

ابن رشد (Dari)

تحصیلات بزرگسالان که بر دین، حقوق و تنوع  تمرکز دارد

هدف انجمن تحصیلی ابن رشد  مبدل شدن به حیث یک منبع تحصیلی بزرگسالان و پیشتاز در انکشاف اجتماعی می باشد که بر دین، حقوق و تنوع متمرکز است. ابن رشد  یک سازمان رضا کار و مستقل از هر گونه حزب سیاسی می باشد. ابن رشد فعالیت های تحصیلی و فرهنگی را در حدود چارچوب آزادانه و داوطلبانه تحصیلات بزرگسالان تنظیم می نماید. ابن رشد  بر اساس ارزش های اسلامی در راستای گسترش عدالت، اظهار همبستگی، محافظت از آزادی انسانی، تاکید بر تنوع، ارائه مشاوره و برگزاری جلسات فعالیت می نماید.

ما معتقد هستیم که ایجاد شبکه در درون جامعه مدنی دارای اقتدار و سایر طرفین ذیدخل در راستای کمک به جامعه در بهتر شدن ارزشمند می باشد

ابن رشد  بر روی همه باز است و در سراسر سویدن فعالیت می نماید. هدف ما کار در راستای حفاظت از دموکراسی و حقوق بشر و کار مستمر جهت تقویت هویت سویدنی-مسلمانی می باشد. با استفاده از تحصیلات بزرگسالان به عنوان یک ابزار، ما در مباحث اجتماعی دخیل می شویم، مواد درسی را تولید می کنیم و سلسله زیادی از سیمنارها، میزهای مدور تحصیلی و مراسم های فرهنگی را دایر می نماییم. ما این فعالیت ها را با سازمان های عضو خود انجام می دهیم.

انجمن تحصیلی ابن رشد  بطور مستمر احتمال بوجود آمدن و تنظیم اشخاص به عنوان انجمن ها و سازمانها را حمایت می نماید. مشخصا، گروههای منزوی از طریق گزینه هایی که توسط این سازمان ارائه میشود تقویت می شوند. به عنوان بخشی از فعالیت های دموکراسی خود، ما از انجمن ها و اشتراک کنندگان خود از طریق تحصیلات، تمویل مالی و راهنمایی جهت تسهیل مشارکت فعال در اجتماع حمایت می کنیم و سازمان های مربوط به گروههای منزوی را تسهیل می نماییم.

ابن رشد  یکی از ده انجمن تحصیلی در سویدن است که بخشی از بودجه ایالتی برای سازمانهای تحصیلی بزرگسالان را دریافت می کند. ما به عنوان یک انجمن تحصیلی مستقل که مستحق دریافت حمایت های ایالتی می باشد از سال 2008 بدین سو فعالیت داشته ایم. از آن زمان تا اکنون، ما فعالیت های تحصیلی بزرگسالان را توسط سازمانهای عضو خود گسترش و بهبود بخشیده ایم.

دیدگاه ابن رشد

دیدگاه ابن رشد  این است تا مسلمانان به عنوان قسمتی جدا ناپذیر از سویدن محسوب شوند. ما تلاش می نماییم تا به عنوان بازیگران قوی و قابل اعتماد در ساخت جامعه دموکراتیک در سویدن باشیم. ما می خواهیم در راستای ایجاد جامعه عادلانه با تمرکز واضح بر حقوق بشر و مبارزه علیه نژاد گرایی که تمام اقلیت ها و گروههای منزوی را متاثر میسازد کمک نماییم.

ابن رشد  می خواهد درک ، احترام و تحمل  بیشتر را در میان مردم از طریق تلاش های فرهنگی و تحصیلی ایجاد نماید.

شیوه تماس

آیا می خواهید در مورد فعالیت های ما بیشتر بدانید و سهیم شوید؟ ما از تماس شما خرسند خواهیم شد!

ناحیه شمالی ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotte Norrbotten) norra@ibnrushd.se

ناحیه مرکزی ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Dalarna, Västmanland, Södermanland and Örebro) mitt@ibnrushd.se

ناحیه GSU ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Gotland, Uppsala و Stockholm) gsu@ibnrushd.se

ناحیه شرقی ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Östergötland, Jönköping, Småland, Kronoberg و Kalmar) ostra@ibnrushd.se

ناحیه غربی ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Västragötaland, County of Värmland, County of Halland) vastra@ibnrushd.se

ناحیه جنوبی ابن رشد (Ibn Rushd) ( ناحیه های Blekinge, County of Skåne) sodra@ibnrushd.se

خدمات انجمن ابن رشد (Ibn Rushd) info@ibnrushd.se