Handbok_ALFA-Svenska for alla

En handbok för cirkelledare i svenska för deltagare med kort eller ingen skolbakgrund