Angående artikel av Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren

Angående artikel av Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren

Vi har tagit del av artikeln Statsstödd folkbildning för islamism av Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren som den 16-17 juni 2020 publicerats i två delar i tidskriften Kvartal.

Ibn Rushd styrs inte av Muslimska brödraskapet.

Vi delar heller inte artikelförfattarnas uppfattning att vårt folkbildningsarbete inte gör nytta för samhället – tvärtom.

Vi kommer att återkomma med ett mer ingående svar på artikeln.

Till dess önskar vi glad midsommar!

 

Andra artiklar