Webbutveckling med Gaddr

Ort

NORSBORG

Startdatum

02-01-2023

Tid

18:00 - 19:00

Dagar

Måndgar,Onsdagar

Antal tillfällen

10

Arrangemangsnummer

26309

Pris

0 kr

Platser

Finns

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

Ibn Rushd bildades redan 2001 som en förening inom studieförbundet Sensus. 2009 etablerades det nya studieförbundet och bidrar sedan dess med ett utbud av studiecirklar och kulturarrangemang som bidrar till delaktighet och att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg och cirka 300 000 folkbildningstimmar och 12 000 deltagare per år, arbetar vi för ett samhälle där demokratin inkluderar alla. Ibn Rushd är en partipolitiskt obunden ideell organisation och är ett av tio nationella studieförbund. Vi följer det särskilda regelverket för studieförbund och står bakom alla människors lika värde. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd är öppet för alla och har verksamheter över hela Sverige.

Anmäl intresse

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kontakta Oss as

Mohammad Fateh Atia
0700156409
NORSBORG