Digital styrelseutbildning på flera språk

Digital styrelseutbildning på flera språk

Att bli invald i en styrelse innebär att åta sig ett förtroendefullt uppdrag, fullt av kunskaper men också nya utmaningar. Nu kan du som är nyvald i styrelsen eller som arbetat i styrelsen ett tag gå en styrelseutbildning tillsammans med föreningsaktiva från andra föreningar. Kursen ger kunskaper och inspiration som stärker dig i ditt styrelseuppdrag. Utbildningen vänder sig endast till föreningens ordförande, sekreterare och kassör.

Tre kurstillfällen i november

Under november erbjuder Ibn Rushd digital styrelseutbildning på tre olika språk: svenska, arabiska och somaliska. Utbildningarna ges digitalt via videoverktyget Zoom och du kan delta oavsett var i landet du befinner dig.

Kursen ges vid tre tillfällen:

  • Styrelseutbildning på arabiska: Lördagen den 14 november kl 18.00-21.00.
  • Styrelseutbildning på somaliska: Lördagen den 21 november kl 18.00-21.00.
  • Styrelseutbildning på svenska: Lördagen den 28 november kl 18.00-21.00

Anmälan görs på denna länk senast tre dagar före kurstillfället.

Kursinnehåll

Kursen ger dig en bra grund i föreningskunskap, styrelsearbete och de olika rollerna i styrelsen. Vi pratar om interndemokrati och organisering, internkonflikter, grupptryck och jämställdhet, och om att anta nya utmaningar och tänka långsiktigt. Stadgar och styrelsemöte, valberedning och årsmöte samt ekonomi och marknadsföring är andra saker som vi kommer att gå igenom.

Andra artiklar