Så lyckas ni med studiecirkeln

Så lyckas ni med studiecirkeln

Förbered ”rummet”

Även när ni ses digitalt så behöver cirkelledaren förbereda rummet, d.v.s det digitala forumet där ni ska ses.

Tänk på ljudmiljön, och även på bakgrunden om ni ska använda video. Testa även att tekniken fungerar som den ska. 

Förbered träffarna och studiematerialet

Se till att ha en tydlig struktur och plan för träffarna som alla känner till. Prata om upplägget i början av varje träff.

Studiematerialet är stöd och grund för ämnet ni ska studera tillsammans. Materialet ni använder ska finnas tillgängligt för deltagarna under cirkelns gång. Tänk på att det finns regler för hur material får kopieras och spridas. Läs mer om det här.

Det finns många olika material i olika ämnen tillgängliga digitalt. Många av Ibn Rushds egna studiematerial finns också i digital form. Kontakta oss för att ta del av dem.

Skapa trygghet och delaktighet

  • Lär känna varandra i gruppen och skapa gemenskap
  • Lär känna det digitala verktyget/forumet tillsammans – vad finns det för olika funktioner?
  • Har någon deltagare svårigheter med funktionerna  – kan alla se/höra?
  • Prata om era förväntningar på cirkeln!

Läs mer om delaktighet här.

Sätt regler och ramar

Som cirkelledare har du ett stort ansvar för att leda gruppen på ett tydligt sätt och få med alla deltagare.

  • Diskutera hur ni ska göra för att cirkeln ska fungera så bra som möjligt för alla.
  • Hur kan ni göra för att alla i gruppen ska kunna vara aktiva och komma till tals?
  • Gå igenom arbetsplanen tillsammans. Prata om varför ni träffas och vad ni ska göra.
  • Prata om studiematerialet. Har alla fått tillgång till det?
  • Bestäm hur ni kommunicerar mellan träffarna.
  • Respektera reglerna ni har satt upp tillsammans, så att alla kan delta på lika villkor. Alla kanske inte är vana vid att prata på distans/via digitala forum.

Utvärdering av cirkeln

Utvärdera cirkeln tillsammans, både under tiden som ni ses och när den avslutas. Kör gärna en avslutande runda vid varje träff då var och en får sammanfatta vad man tyckte om dagens träff.

På så sätt kan ni fånga upp eventuella svårigheter deltagarna upplever.

Exempel på frågor:
– Detta tar jag med mig från dagens tillfälle
– Detta tyckte jag fungerade bra/mindre bra i dag

Previous Verktyg för att träffas digitalt
Next Skapa delaktighet på distans