Villkor för digitala studiecirklar

Villkor för digitala studiecirklar

En studiecirkel kan bestå av:

  • enbart fysiska möten
  • en kombination av fysiska möten och distansträffar
  • enbart distansträffar.

Här berättar vi vilka villkor som gäller för digitala studiecirklar.

Deltagare i en distanscirkel kan mötas direkt, via till exempel video eller telefon. De kan också mötas indirekt, via exempelvis ett chattforum på internet. Observera att det är ett tillfälligt villkor att cirkeldeltagare kan koppla upp sig vid olika tider till ett forum, och alltså inte mötas samtidigt. Detta villkor gäller under Corona-pandemin.

Deltagarna behöver ha internetuppkoppling. De kan ansluta till studiecirkeln via dator, läsplatta eller mobil.

Kommunikation och interaktivitet

Kommunikation och interaktivitet måste finnas både mellan ledare och deltagare och mellan deltagare. Det betyder att studierna ska anordnas så att helhet och sammanhang kan skapas och så att kunskaperna kan prövas och bearbetas i ett öppet och fortlöpande samtal.

Villkor för deltagare

För att en person ska räknas som deltagare måste hen ha varit uppkopplad till ”studierummet”, där kommunikationen sker, minst en gång under de tre första veckorna av studiecirkeln. En deltagare som endast efter att en träff avklarats läser inlägg räknas inte som närvarande under den träffen. Deltagaren måste ha varit aktiv och ha deltagit i samtalet.

Planering och arbetsplan

Innan ni påbörjar er studiecirkel ska ni i gruppen ta fram en plan för era studier. 

Detta ska beskrivas i er arbetsplan:

  • Era mål med studiecirkeln – varför träffas ni, och vad vill ni uppnå?
  • Studiematerial som ska användas
  • Metoder i studiecirkelarbetet – hur lär ni er tillsammans?
  • Forumet ni möts i – hur träffas ni?
  • Antal träffar och studietimmar ni planerar
  • Vad ni tänkt att studera vid varje delmoment/träff

Kontakta Ibn Rushd så stödjer vi er i att ta fram en arbetsplan som passar för distansstudier.

Previous Digitala möten
Next Tips – så kommer ni i gång

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7