Distrikt Norra

Ibn Rushd distrikt Norra har verksamhet i Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Distriktskansliet ligger i Sundsvall.

Distriktschef
Maha Alhaddad

Verksamhetsutvecklare och studiekonsulent
Lelas Samakia
Brunnsgatan 62, 802 52 Gävle
070-879 72 22
lelas.samakia@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Iman Montaser

Cirkelledare
Mariam Alhakeem
Centralgatan 14, 852 32 Sundsvall
mariam.alhakeem@ibnrushd.se

Organisationsnummer:

802432-0486

Besöksadresser:

Centralgatan 14, Sundsvall

Brunnsgatan 62, Gävle

Kontakt:

info.norra@ibnrushd.se

Bli medlemokalt

Bli en del av en folkbildningsrörelse med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Lokalt medlemskap för föreningar

Bli medlem i ett distrikt.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på distriktsnivå görs genom att fylla i denna blankett. Du kan antingen fylla i den digitalt och skriva under den digitalt med bank-id (se exempelvis signer.ebox.nu. Eller skriva ut den, underteckna och lämna in den på ditt lokala distriktskontor.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning