Distrikt Östra

Ibn Rushd distrikt Östra har verksamhet i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs, Gotlands och Östergötlands län. Distriktskansliet ligger i Norrköping.

NY! Besöksadress:
Västgötegatan 7, 602 21 Norrköping
info.ostra@ibnrushd.se
Orgnr: 802473-0163

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

Distriktschef
Josefin Nyström
073-347 77 41
josefin.nystrom@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Naima Kharchoufa
naima.kharchoufa@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Kamal Mahamed
Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
070-829 94 28
kamal.mahamed@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Mohamud Salad Ali
Wismarsvägen 3, 393 56 Kalmar
073-519 15 84
mahmoud.ali@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Anna Gross
Wismarsvägen 3, 393 56 Kalmar
072-221 69 61
anna.gross@ibnrushd.se