Distrikt Östra

Ibn Rushd distrikt Östra har verksamhet i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs, Gotlands och Östergötlands län. Distriktskansliet ligger i Norrköping.

Distriktschef
Josefin Nyström
073-347 77 41
josefin.nystrom@ibnrushd.se

Kvalitetshandläggare
Naima Kharchoufa
073-519 15 52
naima.kharchoufa@ibnrushd.se

Studiekonsulent/ Verksamhetsutvecklare
Kamal Mahamed
Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
070-829 94 28
kamal.mahamed@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Mohamud Salad Ali
Wismarsvägen 3, 393 56 Kalmar
073-519 15 84
mahmoud.ali@ibnrushd.se

Studiekonsulent 
Asad Weydcosoble
Västgötegatan 7, 602 21 Norrköping
0735191551
Asad.Weydcosoble@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Anna Gross
Wismarsvägen 3, 393 56 Kalmar
072-221 69 61
anna.gross@ibnrushd.se

Organisationsnummer:

802473-0163

Besöksadresser:

Västgötegatan 7, 602 21 Norrköping

Kontakt:

info.ostra@ibnrushd.se

Bli medlemokalt

Bli en del av en folkbildningsrörelse med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Lokalt medlemskap för föreningar

Bli medlem i ett distrikt.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på distriktsnivå görs genom att fylla i denna blankett. Du kan antingen fylla i den digitalt och skriva under den digitalt med bank-id (se exempelvis signer.ebox.nu. Eller skriva ut den, underteckna och lämna in den på ditt lokala distriktskontor.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning