Distrikt Södra

Varmt välkommen till Ibn Rushd Södra!

Ibn Rushd Södra Sverige startades år 2004 som en självständig juridisk enhet med demokratiskt vald styrelse. Ibn Rushd distrikt Södra innefattar Skåne och Blekinge. Ibn Rushd distrikt Södras kanslilokaler ligger på Fagerstagatan 1D, 214 44 Malmö. Vi har även ett kontor i Helsingborg som ligger på Dalhemsvägen 71, 254 65 Helsingborg samt ett i Kristianstad som ligger på Göingegatan 44, 291 38 Kristianstad.

Huvuddelen av vår folkbildningsverksamhet sker i samarbete med våra medlemsorganisationer. Samverkan med medlemsorganisationerna sker främst genom studiecirklar och kulturprogram. Ibn Rushd distrikt Södra erbjuder också spännande seminarier och föreläsningar runt om i vårt distrikt. De utbildningar vi erbjuder inom våra profilområden kan skräddarsys till arbetsplatser, skolor, företag och organisationer. Att utveckla och driva projekt är en central del av Ibn Rushds verksamhet.

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

Föreläsningsbanken

Vi erbjuder intressanta föreläsningar inom våra profilområden mångfald, demokrati och integration. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad vi har att erbjuda och hur vi skapar intressanta föreläsningar för just er.

Att främja islamisk fredskultur

Hundra muslimska ungdomar runt om i landet har utbildats till Fredsagenter. De har fått kunskap och verktyg för fredsarbete, ickevåld och mänskliga rättigheter. Syftet på längre sikt är att motverka islamofobi (rädsla och fientlighet mot islam bland huvudsakligen västerlänningar) och västofobi (rädsla och fientlighet mot västvärlden bland huvudsakligen muslimer). Våra fredsagenter ser fram emot att komma ut till er och informera.

Bilden av Muhammad

Bilden av Muhammad är en ambulerande konstutställning som skapades som en replik till karikatyrerna som publicerades i Jyllands-Posten 2005. Projektet har till syfte att ge en mer nyanserad bild av Profeten Muhammad och dessutom skapa en brygga av förståelse mellan muslimer och ickemuslimer i Sverige. Utställningen består av 30 kalligrafier som framställer uttalanden av profeten Muhammad, så kallade hadither. Utan att måla i bilder presenterar vi en annan bild, en mental bild, av profeten Muhammad. Vid varje hängning hålls en öppen vernissage med en intressant föreläsning om utställningen och projektet i sin helhet. Vi menar att utställningen kan bidra till möten och dialog mellan olika grupper, därför välkomnar vi alla att gå och se Bilden av Muhammad.

Välkommen att samarbeta med oss och ta del av vår verksamhet!

Läs vår verksamhetsberättelse för år 2017 här!

Kontakt, Södra

Ala Eddin Al-Qut
Verksamhetsledare
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0707 69 90 95
ala.eddin.alqut@ibnrushd.se

Rachelle Olsson Herrin
Administratör
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 076-002 41 04
rachelle.olsson.herrin@ibnrushd.se

Mahamoud Nasir
Studiekonsulent
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0735 04 09 97
mahamoud.nasir@ibnrushd.se

Omar Alkayali
Studiekonsulent
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0760 02 41 05
omar.alkayali@ibnrushd.se

Othman Al-Tawalbeh
Studiekonsulent
Dalhemsvägen 71, 254 65 Helsingborg
Mob: 0707 58 33 21
othman.tawalbeh@ibnrushd.se

Romdhane Boussaidi
Studiekonsulent
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0768 58 86 12
romdhane.boussaidi@ibnrushd.se

Andreas Hasslert
Verksamhetsutvecklare
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0709 38 80 38
andreas.hasslert@ibnrushd.se

Mohamad Khalifeh
Grafiker/formgivare
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0700 30 33 40
mohamad.khalifeh@ibnrushd.se

Hazem Youness
Projektledare/Verksamhetsutvecklare
Fagerstagatan 1D, 21444 Malmö
Mob: 0760 02 41 06
Hazem.youness@ibnrushd.se

Karina Frisell
Kontorsassistent
Fagerstagatan 1a, 214 44 Malmö
Mob: mobil: 0735-191574
Tel: 040 813 10
karina.frisell@ibnrushd.se

Jamal Abdulle
Projektledare
Göingegatan 44, 291 38 Kristianstad
Mob: 0760 02 41 11
jamal.abdulle@ibnrushd.se

Abrar Shaubaki
Projektassistent
Göingegatan 44, 291 38 Kristianstad
Mob: 0767 07 62 40
abrar.shaubaki@ibnrushd.se

 

Ordförande:

Sammar Khalil
Fagerstagatan 1D, 214 44 Malmö
sammar.khalil@ibnrushd.se