Distrikt Södra

Ibn Rushd Södra har verksamhet i  Skåne och Blekinge län. Distriktskansliet ligger i Malmö.

Distriktschef
Jassim Ahmadi
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
070-262 28 59
jassim.ahmadi@ibnrushd.se 

Verksamhetsutvecklare och studiekonsulent
Hazem Youness
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
076-002 41 06
hazem.youness@ibnrushd.se

Cirkelledare inom tidiga insatser för asylsökande och föräldraskap
Foade Daoud
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
foade.daoud@ibnrushd.se

Studiekonsulent – föräldraledig t.o.m. 15 juni
Mahamoud Nasir
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
073-504 09 97
mahamoud.nasir@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Romdhane Boussaidi
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
076-858 86 12
romdhane.boussaidi@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Talal Oulmidi
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
076-002 41 11
talal.oulmidi@ibnrushd.se

Kvalitetshandläggare
Abrar Alshaubaki
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
076-002 41 05
abrar.shaubaki@ibnrushd.se

Orgnr:
802429-6751

Postadress:
Ibn Rushd Distrikt Södra
Barkgatan 20
214 22 Malmö

Besöksadresser:
Barkgatan 20, 214 22 Malmö
Dalhemsvägen 71, 254 65 Helsingborg
Göingegatan 44, 291 38 Kristianstad
info.sodra@ibnrushd.se

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

Bli medlem lokalt

Bli en del av en folkbildningsrörelse med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Lokalt medlemskap för föreningar

Bli medlem i ett distrikt.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på distriktsnivå görs genom att fylla i denna blankett. Du kan antingen fylla i den digitalt och skriva under den digitalt med bank-id (se exempelvis signer.ebox.nu. Eller skriva ut den, underteckna och lämna in den på ditt lokala distriktskontor.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning