Distrikt SU: Stockholm-Uppsala

Ibn Rushd distrikt Stockholm-Uppsala har distriktskansli i Rinkeby, Stockholm.

Distriktschef
Muse Yusuf
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
076-623 22 73
muse.yusuf@ibnrushd.se

Kvalitetshandläggare
Samia Elamri
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
076-002 41 08
samia.elamri@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare/studiekonsulent
Ines Merai

Studiekonsulent
Radick Fanilson
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
076-002 41 14
Radick.fanilson@ibnrushd.se

Orgnr: 802411-1158

Besöksadresser:
Diagnosvägen 11E, 141 53 Flemingsberg (Kvinnornas bildningshus)
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga (samma entré som bowlinghallen)

Bli medlem lokalt

Bli en del av en folkbildningsrörelse med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Lokalt medlemskap för föreningar

Bli medlem i ett distrikt.

Ansökan

Ansökan om medlemskap på distriktsnivå görs genom att fylla i denna blankett. Du kan antingen fylla i den digitalt och skriva under den digitalt med bank-id (se exempelvis signer.ebox.nu. Eller skriva ut den, underteckna och lämna in den på ditt lokala distriktskontor.

Förmåner

Ett medlemskap hos Ibn Rushd har många fördelar! Här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemsorganisationer.
– Cirkelledarutbildning
– Vara med och påverka Ibn Rushd
– Föreningsutveckling
– Riktade utbildningar
– Kostnadsersättningar
– Studiematerial
– Arvoderade cirkelledare

Grundläggande krav

– Föreningen värnar om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter
– Föreningen bedriver verksamhet inom något av våra distrikts geografiska områden
– Föreningen anordnar aktiviteter i form av studiecirklar och kulturverksamhet som i och med medlemskapet rapporteras till Ibn Rushd
– Föreningen strider inte mot Ibn Rushds stadgar, profil eller värdegrund

Bilagor till ansökan

-Stadgar
-Senaste årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
-Ekonomisk redovisning