Distrikt Västra

Distrikt Västra består av tre län och har ett distriktskansli i Göteborg. Sedan våren 2018 har vi även ett kontor i Karlstad och våren 2019 öppnar ett kontor i Kristinehamn.

Vi samverkar med våra föreningar. Tillsammans anordnar vi varje år över 1 000 olika cirklar och kulturprogram i många olika ämnen, till exempel språk (svenska, arabiska, somaliska, engelska), religion (andlighet, livskunskap, korankunskap, religionens betydelse i samhället), matematik, föräldrakunskap, matlagning, samhällskunskap och mycket mer.

En förening som samverkar med oss har kontakt med en av våra studiekonsulenter. Studiekonsulenterna ger föreningen stöd och vägledning i folkbildningsarbetet med cirklar och kulturprogram. Vi anordnar också utbildningar för våra cirkelledare.

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

Bläddra i vår kurskatalog för år 2019

 

KONTAKT, VÄSTRA
info.vastra@ibnrushd.se

Verksamhetsledare
Suad Darir
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
070-247 07 20
suad.darir@ibnrushd.se

Verksamhetssamordnare
Ala Haidari
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
073-386 85 89
ala.haidari@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare
Nasir Farah
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
0735-19 15 66
nasir.farah@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare/studiekonsulent
Hamon Sahebi
Herrhagsgatan 6C, 652 18 Karlstad
073-519 15 79
hamon.sahebi@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Ayse Genc
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0760-02 41 10
ayse.genc@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Sharif Abdullahi
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
076-0-02 41 01
sharif.abdullahi@ibnrushd.se

Studiekonsulent
Zena Abdulfattah
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
073-5191569
zena.abdulfattah@ibnrushd.se

Administratör
Astrid Vogel
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
073-519 15 72
astrid.vogel@ibnrushd.se

Ordförande
Sameer Saeed
sameer.saeed@ibnrushd.se