Distrikt Västra

Distrikt Västra består av tre län och har ett distriktskansli i Göteborg. Sedan våren 2018 har vi även ett kontor i Karlstad och våren 2019 öppnar ett kontor i Kristinehamn.

Vi samverkar med våra föreningar. Tillsammans anordnar vi varje år över 1 000 olika cirklar och kulturprogram i många olika ämnen, till exempel språk (svenska, arabiska, somaliska, engelska), religion (andlighet, livskunskap, korankunskap, religionens betydelse i samhället), matematik, föräldrakunskap, matlagning, samhällskunskap och mycket mer.

En förening som samverkar med oss har kontakt med en av våra studiekonsulenter. Studiekonsulenterna ger föreningen stöd och vägledning i folkbildningsarbetet med cirklar och kulturprogram. Vi anordnar också utbildningar för våra cirkelledare.

Läs mer om vår verksamhet på Facebook!

KONTAKT, VÄSTRA
info.vastra@ibnrushd.se

Suad Darir
Verksamhetsledare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0702-47 07 20
suad.darir@ibnrushd.se

Ala Haidari
Verksamhetssamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0733-86 85 89
ala.haidari@ibnrushd.se

Nasir Farah
Verksamhetsutvecklare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0735-19 15 66
nasir.farah@ibnrushd.se

Ayse Genc
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0760-02 41 10
ayse.genc@ibnrushd.se

Sharif Abdullahi
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  0760-02 41 01
sharif.abdullahi@ibnrushd.se

Zena Abdulfattah
Studiekonsulent
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
zena.abdulfattah@ibnrushd.se
Mobil: 0735-191569

Astrid Vogel
Administratör
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  0735-19 15 72
astrid.vogel@ibnrushd.se

Shamso Abdullahi
Vikarierande Admin
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil: 0735-191572
shamso.abdullahi@ibnrushd.se

Hamon Sahebi
Studiekonsulent/verksamhetsutvecklare Värmlands län
Herrhagsgatan 6C, 652 18 Karlstad
Mobil: 0735-19 15 79
hamon.sahebi@ibnrushd.se

 

Ordförande
Sameer Saeed

sameer.saeed@ibnrushd.se