Förbud mot rasistiska organisationer ineffektivt och tandlöst mot islamofobi

Förbud mot rasistiska organisationer ineffektivt och tandlöst mot islamofobi

Remissvar från studieförbundet Ibn Rushd med anledning av Justitiedepartementets förslag om förbud mot rasistiska organisationer. (SOU2021:27, Diarienummer: Ju2021/01818)

Svar-på-remiss-SOU-2021-27-ett-förbud-mot-rasistiska-org.

Eller läs debattartikel på SvD:s hemsida: “Nej till förbud mot rasistiska organisationer”

Läs betänkandet i helhet: Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27

Läs de tre rapporterna från Brottsförebyggande rådet:

Självrapporterad utsatthet för hatbrott, 2018

Islamofobiska hatbrott, 2020

Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund, 2021

Andra artiklar