Vilka är vi?

Vilka är vi?

Ibn Rushd Studieförbund är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla och har verksamhet över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Som ett studieförbund jobbar vi aktivt och ständigt med att stödja samt utveckla människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjligheterna som organisering ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och deltagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt marginaliserade grupper.

Andra artiklar

Vem var Ibn Rushd?

Islams närvaro i Sverige och Europa upplevs som nytt och främmande av många människor. Det är faktiskt konstigt, eftersom islam är en omistlig del i utvecklandet av den europeiska kulturen

Vår vision

Muslimer är och har alltid varit en del av Sverige. Ibn Rushd studieförbund vill att människor ska kunna vara praktiserande muslimer och aktiva i det svenska samhället på samma gång. Det betyder

Värdegrund

Vision Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det betyder att en person ska kunna vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!