Förbundskansli

Vår besöksadress är Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Växel: 08-56 24 49 00

Ordförande förbundsstyrelse
Zana Muhammad
zana.muhammad@ibnrushd.se

Förbundsrektor
Omar Mustafa
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0766-23 22 69
omar.mustafa@ibnrushd.se

Verksamhetschef
Lamia Elamri
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0722-21 63 63
lamia.elamri@ibnrushd.se

Kvalitetschef
Dzenana Vitkovic
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Tfn: 08-56 24 49 08
Mobil: 0739-83 04 70
dzenana.vitkovic@ibnrushd.se

Administrativ chef
Majna Ciber
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0735-19 15 55
majna.ciber@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare
Mohamed Temsamani
Ansvarig för tro och medlemsorganisationer
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0721-68 05 55
mohamed.temsamani@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare
Mona Nechma
Ansvarig för demokrati, kultur, metod- och materialutveckling & interreligiös verksamhet
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073-519 15 77
mona.nechma@ibnrushd.se

Verksamhetsutvecklare
Jehona Behramaj
Ansvarig för föräldrars delaktighet i barns lärande
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 076-002 41 14
jehona.behramaj@ibnrushd.se

Verksamhetssamordnare
Maj Törnlind
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073-519 15 53
maj.tornlind@ibnrushd.se

Ekonomiansvarig
Alena Smajlagic
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Tfn: 08-56 24 49 20
Mobil: 0707-98 77 91
alena.smajlagic@ibnrushd.se

Ekonom
Nicole Eriksson
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Tfn: 08-56 244 924
Mobil: 073-519 15 58
nicole.eriksson@ibnrushd.se

HR-generalist
Agnes Fockström
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073-519 15 71
agnes.fockstrom@ibnrushd.se

Ansvarig för rapportering och digital utveckling
Mohammad Fateh Atia
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 070-798 77 90
mohammad.fateh.atia@ibnrushd.se

IT-ansvarig
Mohamad Al Bacha
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Tfn: 08-56 24 49 88
Mobil: 0709-55 59 88
mohamad.albacha@ibnrushd.se

Kommunikatör
Miriam Steinbach
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 072-221 63 83
miriam.steinbach@ibnrushd.se

Kommunikatör
Yasir Issa
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 0707-69 90 93
yasir.issa@ibnrushd.se

Kommunikatör
Hanna Svensson
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073-519 15 65
hanna.svensson@ibnrushd.se

Kontorsassistent
Anna Sederholm
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Tfn: 08-56 24 49 00
Mobil: 073-519 15 85
anna.sederholm@ibnrushd.se