Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Ibn Rushd styrs övergripande av en engagerad och kunnig styrelse. Styrelsen väljs av förbundsstämman som hålls vartannat år. Senaste stämman hölls 12 juni 2021. 

Ordförande
Zana Muhammad
zana.muhammad@ibnrushd.se

Vice ordförande
Zainab Marrakchi
zainab.marrakchi@ibnrushd.se

Kassör
Mohammed Temsamani 

Ledamot
Ruweida Ahmed 

Ledamot
Mariam Al Mosawi

Ledamot
Nagwa El Mohr

Ledamot
Tarek Mourad

Suppleanter

Hanane Sassou 

Mariam Bassoumi