Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Ibn Rushd styrs övergripande av en engagerad och kunnig styrelse. Styrelsen väljs av förbundsstämman som hålls vartannat år. Senaste stämman hölls 12 juni 2021. 

Ordförande
Zainab Marrakchi
zainab.marrakchi@ibnrushd.se

Vice ordförande
Ruweida Ahmed

Kassör
Mohammed Temsamani 

Ledamot
Zakaria Tamim

Ledamot
Mariam Al Mosawi

Ledamot
Hanane Sassou

Ledamot
Ahmed Nuur

Suppleanter

Kaoula Channoufi

Sara Ameziane