Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Ibn Rushd styrs övergripande av en engagerad och kunnig styrelse. Styrelsen väljs av förbundsstämman som hålls vartannat år. Senaste stämman hölls 12 juni 2021. 

Ordförande
Zana Muhammad
zana.muhammad@ibnrushd.se

Vice ordförande
Zainab Marrakchi
zainab.marrakchi@ibnrushd.se

Kassör
Anna Waara

Ledamot
Tarek Mourad

Ledamot
Nagwa Elmohr

Ledamot
Mohammed Temsamani

Ledamot
Nikki Noshiravan

Suppleanter