Förbundsstyrelse

Ibn Rushd styrs övergripande av en engagerad och kunnig styrelse. Styrelsen väljs av förbundsstämman som hålls vartannat år.

 

Ordförande
Zana Muhammad
zana.muhammad@ibnrushd.se

 

 

Vice ordförande
Zainab Marrakchi
zainab.marrakchi@ibnrushd.se

 

Ledamot
Akil Zahiri

Ledamot
Salim Govani

Ledamot
Lejla Porovic

Ledamot
Nasser Ibrahim Adem

Ledamot
Najma Osman

Suppleant
Nikki Noshiravan

Suppleant
Anna Waara

Suppleant
Ahmed Jabir

Suppleant
Amal Said