Kupolen nummer 3 ute nu!

Kupolen nummer 3 ute nu!

Årets sista nummer av Kupolen är här! Ibn Rushds förbundstidskrift har den här gången mött aktivisten, konstnären och pedagogen Saadia Hussain. Hon lyfter fram grupper som sällan får plats på de stora konstscenerna, såsom nyanlända kvinnor. I en kollektiv skapandeprocess lyfts de fram och ges en röst.

Vi har också pratat med René León Rosales, en av författarna till ”När betongen rätar sin rygg – ortenrörelsen och folkbildningens renässans”. Den nyutkomna boken skildrar framväxten av en mobilisering i förorten och tar även upp folkbildningens viktiga roll för att skapa förändring.

I ortenrörelsens spår går ungdomarna i Aktivistguiden – en studiecirkel i positiv medborgaraktivism som Ibn Rushd genomfört under det gångna året och som nu resulterat i ett studiematerial skapat av deltagarna själva.

Omslaget till tidningen har Hadi Qasemi gjort. ”Konsten var det första språket jag lärde mig”, säger han om hur det var att komma till Sverige från Iran som 13-åring.

Konst, språk och bildning öppnar våra ögon för nya världar och ger oss en ökad förståelse för våra likheter och olikheter. I förlängningen ger det ett öppnare samhälle.

Läs Kupolen här!

Andra artiklar

Läs Ibn Rushds årsberättelse för 2018

Vill du fördjupa dig i vad Ibn Rushd gjorde under 2018? Nu kan du ta del av studieförbundets årsberättelse i digital form! Årsberättelsen skildrar verksamheten i text, bild, tabeller och

Mötet vetenskap och religion

Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang?

“Ingen ska behöva kliva ur sin identitet”

Folkbildning gör skillnad för unga romer i Linköping. Romsk förening gjuter liv i ungas självkänsla genom studiecirklar och nationaldagsfiranden. I snart två år har Junuz Ramadani drivit verksamheten i Romsk