Kvinnor möts för utveckling och gemenskap

Kvinnor möts för utveckling och gemenskap

I en lokal i Flemingsberg i Stockholm möts varje vecka en grupp kvinnor för att utbyta tips och lära av varandra. Studiecirkeln de deltar i arrangeras av Ibn Rushd och är en del av en särskild satsning på utrikesfödda och korttidsutbildade kvinnor. Kupolen besökte cirkeln en grå novemberdag för att prata om vikten av sociala sammanhang.

– I dag är det jättekallt ute, säger Magdulin från Sudan och cirkelledaren Ines Merai antecknar på tavlan tillsammans med den arabiska översättningen.

Inne i lokalen sprider sig värmen och skratten. Ines Merai kommer från Tunisien och är inte stilla en sekund under de två timmar som hon håller i cirkeln. Hennes engagemang smittar av sig på de tio deltagarna som kommer från bland annat Irak, Syrien, Egypten och Sudan. Vissa i gruppen har varit i Sverige i över 20 år, andra kom hit så sent som förra året.

I augusti 2017 beslöt regeringen att ge riktat stöd till studieförbunden för att utföra uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda och korttidsutbildade kvinnor. Syftet med satsningen är att visa på möjliga vägar in i studier eller arbetsliv eftersom sysselsättningen i denna grupp generellt är mycket låg.

Ibn Rushd och de andra studieförbunden har fått uppdraget eftersom de har särskild erfarenhet av att arbeta uppsökande och motiverande. De arbetar även nära det civila samhället över hela landet.

I dag står svenska på dagordningen i Flemingsberg. Ines blandar franska, arabiska och svenska och deltagarna antecknar flitigt och bryter in med frågor. Men varje tillfälle ser olika ut berättar Ines. Ibland vill kvinnorna i gruppen lära sig mer om hur man använder bank-ID, översätter dokument eller skriver CV, andra gånger är det snarare kaffe, kakor och vardagsprat som står i fokus.

– Här är det vi själva som bestämmer vad vi ska lära oss. Vi kan hjälpas åt och tipsa varandra och alla vågar delta, säger Fatma från Egypten som deltar i cirkeln.

Aida från Tunisien fyller i.

– När jag är i skolan är jag rädd att folk ska skratta om jag gör fel, här känns det mer som att vi är en stor familj.

Under träffens gång ansluter fler kvinnor medan andra tackar för sig och går hem. Några barn med spring i benen vilar ibland ut i sina mammors knän. ”Ines är en blomma” hinner Beida skriva på tavlan innan hon vinkar hej då och försvinner ut i kylan.

– Vissa av de här utrikesfödda kvinnorna är helt utanför samhället och får inte heller den hjälp de behöver för att komma in i det, konstaterar Ines.

Som exempel tar hon de kvinnor som är analfabeter och har svårt att få stöd med simpla saker i vardagen, som att betala räkningar.

Utöver cirkelträffarna hålls varje vecka en föreläsning där en inbjuden gäst pratar om ett särskilt ämne. Föreläsningarna planeras in utifrån deltagarnas önskemål och behov. Det har till exempel pratats om kost och hälsa och om att ta banklån och köpa bostad. Dagen efter träffen som Kupolen är med på ska socialtjänsten komma för att prata om vad de kan hjälpa till med.

Många är rädda för socialtjänsten och har hört att de tar barn från sina föräldrar, berättar Ines. Hon vill lyfta hur viktigt det är att få rätt fakta för att kunna slå hål på fördomar.

– När jag själv kom till Sverige från Tunisien för 18 år sedan fanns det ingen förening där jag kunde få information eller bara ett sammanhang. Det beror mycket på dig själv om du stannar hemma eller om du verkligen integrerar dig i samhället. Det är så viktigt med sociala nätverk, det behövs verkligen, säger hon.

Deltagaren Magdulin håller med.

– Det är så mycket bättre att vara här än att bara vara hemma. Här får vi lära oss om våra rättigheter och skyldigheter.

Text & foto: Miriam Steinbach

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 4/2018. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Previous Nytt demokratisamarbete med Rösta Mermänskligt
Next BANATI 2019

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar