Naturvetenskap

Webbutveckling med Gaddr

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Ibn Rushd bildades redan 2001 som en förening inom studieförbundet Sensus. 2009 etablerades det nya studieförbundet