”Psykisk ohälsa är inget skamligt”

”Psykisk ohälsa är inget skamligt”

”Vi pratar inte så mycket om att hjärnan blir sjuk, men det måste vi börja göra”. Så säger Qadro Rage Ahmed, specialistsjuksköterska vid Järvapsykiatrin, om vikten av att ta psykisk ohälsa på allvar. I oktober föreläste hon tillsammans med läkarkollegan Liban Omar i Rinkeby Folkets hus.

Hjärnan, själen eller psyket – vilket ord man än väljer är det en lika självklar del av oss som våra lungor. Ändå ligger det ofta betydligt närmare till hands att söka vård för lunginflammation än för depression.

Det var en av utgångspunkterna för den föreläsning som Ibn Rushd arrangerade i Rinkeby Folkets hus i oktober. Föreläste gjorde Qadro Rage Ahmed och Liban Omar som jobbar som sjuksköterska respektive läkare inom Järvapsykiatrin, en del av Praktikertjänst som har mottagningar i Spånga, Kista och Rinkeby. Tillsammans samlar de tre mottagningarna patienter från runt 50 olika länder, berättar Liban Omar.

– Det är ett område med många speciella förutsättningar. Till exempel så är posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, en av de vanligaste diagnoserna. Det finns mycket krig, väldigt grovt våld och elände runt om i världen som kan ge upphov till väldigt starkt trauma. Det har alltid varit synligt i området, men trenden är att det ökar inte minst bland unga. Det är jobbigt att se, säger han.

Järvapsykiatrins upptagningsområde är dessutom mycket belastat av psykosociala påfrestningar. Faktorer som trångboddhet och arbetslöshet leder enligt Liban Omar ofta vidare till såväl kriminalitet och missbruk som
till psykisk ohälsa.

– Just därför är det viktigt att höja kunskapen om vilka problem som finns och om hur man kan lösa dem tillsammans med vården. Att öka förtroendet för myndigheter betyder också mycket för området, säger han.

Också för sjuksköterskan Qadro Rage Ahmed är det förebyggande arbetet viktigt. Hon pratar mycket om likheterna mellan fysisk och psykisk ohälsa och om vikten av att, oavsett åkomma, söka hjälp i tid.

– Det är samma sak om din hjärna är sjuk som om du har lunginflammation. Söker du inte hjälp blir du ännu sjukare.

Qadro Rage Ahmed lyfter också aspekten att psykisk ohälsa ofta skambeläggs – något som definitivt inte är unikt för just Järvaområdet.

– Vi måste ta bort stigmat som finns, säger hon.

Kvällens föreläsning hålls till största delen på somaliska och är en grundlig genomgång av vad psykisk ohälsa är, vilka diagnoser som finns och hur de yttrar sig, varningssignaler att vara uppmärksam på, hur man hittar till psykiatrin och vilka lagar och regler som styr den psykiatriska vården i Sverige.

Det är en engagerad grupp som samlats och frågorna till de båda föreläsarna är många. Särskilt intensiv blir diskussionen när kulturella aspekter av psykisk ohälsa och behandling kommer på tal. De flesta i rummet har stött på gamla föreställningar om besatthet och fördrivande ritualer.

– Jag märker att det blir mindre och mindre av det här, men vi kommer fortfarande i kontakt med det. Då är det viktigt att lyssna, bemöta det och ha förståelse för helheten. Vi kan till exempel säga ”okej, men varför inte prova behandling hos oss också?”. Lyckas man bygga förtroende så fungerar det oftast, säger Liban Omar.

Zuhur Adam och Fadumo Igal har blivit tipsade om föreläsningen av gemensamma bekanta. Båda tycker att ämnet är angeläget och att de fått sig mycket nyttig information till livs.

– Det var väldigt bra och tydligt. Och bra med språket också, att man förstod allt, säger Fadumo.

– En sak som jag verkligen uppskattade var det kulturella perspektivet, att de lyfte problem som kanske utmärker den här gruppen och tog upp det till diskussion, säger Zuhur.

Tipsen om vad man kan göra om någon i ens närhet mår dåligt var också bra, menar Zuhur och Fadumo.

– Man ser runt omkring sig att alla kanske inte vet vad som är ett problem och hur de kan söka hjälp till exempel, säger Fadumo.

Text & foto: Hanna Svensson

Texten går även att läsa i Kupolen nummer 4/2018. Vill du veta mer om tidskriften och kanske prenumerera? Klicka här!

Previous Med skrifterna som samtalsstartare
Next Nya cirkelledare i gammal tradition

Andra artiklar