Ibn Rushd Studieförbund årsberättelse 2019 med digitala signaturer