DEBATT. Tillsammans bygger vi en hållbar demokrati

DEBATT. Tillsammans bygger vi en hållbar demokrati

Oroande snabbt omvandlas alternativa fakta till politik. Trots att Folkbildningsrådet slagit fast att det inte finns skäl att granska Ibn Rushd fortsätter ifrågasättandena. Aldrig har vi behövt folkbildningens motvikt mot förenklingar som nu. 

Debattreplik i Expressen. Ibn Rushd arbetar med folkbildning för att utjämna utbildningsklyftor särskilt bland nyanlända, utrikesfödda och personer boende i socioekonomiskt utsatta områden – de grupper som enligt en ny rapport behöver folkbildningen som mest. Om de inte kan delta i samhället gör det att demokratin begränsas.

”Här bestämmer vi själva vad vi ska lära oss. Vi hjälps åt och alla vågar delta”, säger Fatma, deltagare i en regeringsstödd studiecirkel för utrikesfödda kvinnor i Flemingsberg.

Folkbildningens kärna är deltagarstyrning – i det här fallet styr kvinnorna själva innehållet, vare sig det handlar om bank-id, svenska språket, SO eller fördjupning i arabiska och religion. Sedan 2018 har vi anordnat 14 699 timmar svenskundervisning samt uppsökande och motiverande insatser särskilt riktade till nyanlända. Det ser vi som ett viktigt bidrag till integrationen.

Vi erbjuder muslimer en trygg plats

Vi stöttar gruppen muslimer från olika trosinriktningar. Vi är ett studieförbund och har ingen ambition om att vara ett trossamfund. Men vi vet att muslimer i Sverige möter liknande utmaningar och vet också att vi kan erbjuda dem en trygg plats. Men i stället för att välkomna att en mångfald av röster får ta plats i samhället ropas det allt oftare på assimilering. ”Alternativa fakta” används för att framställa minoriteter som ett hot som polariserar.

I vårt fall har en rapport av bl a Carlbom som utmålar oss som styrda av Muslimska brödraskapet (MB) använts för att undergräva vår trovärdighet. Trots att den kritiserats av 20 forskare för bristande källor, används den som underlag i artiklar och bidragsbeslut. I Folkbildningsrådets studie om Ibn Rushd skriver Amnå att det finns de i Ibn Rushd som inspirerats av MB precis som av andra ideologier, men en organisatorisk koppling är fel. Carlbom medger i studien att vi gör rätt som avfärdat en MB-styrning och Ranstorp är inte oroad över MB även om ”det kanske låter så på Twitter.”

Det har blivit politik av debatten

Vid en dator är det lätt att sprida förenklingar, svårare blir det i ett möte. Amnå återger hur de som kritiserat IR i sociala medier tonat ner kritiken när han mött dem. Exempelvis framhöll Ranstorp i ett samtal om studien så sent som 17/10 att han stöder ett muslimskt studieförbund.

Men när han och Carlbom skriver i Expressen hävdas att bidragen till IR bidrar till parallellsamhällen. FBR svarar att forskarna har fel om bidragsmissbruk. Men texten fångas ändå upp av SD, M- och KD-politiker. Oroande snabbt omvandlas alternativa fakta till politik, trots att FBR slår fast att det inte finns skäl att granska oss.

Utbildningsministern skriver hur folkbildning är en motvikt mot svart-vita idéer. Aldrig har vi behövt folkbildning som nu. Ibn Rushd kämpar för ett Sverige där många olika röster får höras och där vi tillsammans bygger en hållbar demokrati. Vi är stolta över att erbjuda deltagarna i våra studiecirklar en trygg plats för bildning.

Av Zana Muhammad
Ordförande Ibn Rushd 

Zainab Marrakchi
Vice ordförande Ibn Rushd

Previous Folkbildningsrådet släpper studie om Ibn Rushd
Next "Språket är nyckeln"

Andra artiklar