Vad är fakta?

Vad är fakta?

Fakta, ”alternativa fakta” och fake news

Fakta (plural av faktum) är faktiskt föreliggande sakförhållanden. Ett faktum är något som stämmer. Fakta är saker som gått att observera och som skulle gå att observera igen under samma omständigheter. Åsikter, tyckande eller värderingar är inte fakta. Att känna att något är sant i sitt hjärta gör det inte till fakta.

”Alternativa fakta”

”Alternativa fakta” är inte fakta alls, utan hittepå, som används som förevändning för att kunna strunta i något. Den amerikanske presidenten Donald Trumps rådgivare Kellyane Conway myntade uttrycket när hon insisterade på att en pressekreterare inte hade ljugit på en presskonferens. I stället hade han ”erbjudit alternativa fakta”.

Falska nyheter – fake news

Falska nyheter är lögner som förpackas som nyheter. Ofta stöder den falska nyheten en överordnad tes, till exempel myten ”etablerade medier mörkar sanningen om invandringen”. En ”sanning” som de som tror på den inte anser behöver beläggas. Försök att motbevisa tesen tas som bevis för att tesen är sann. Riktar in sig mot sammanhållningen i pluralistiska samhällen.

Falska nyheter kan få fäste och samtidigt förstärker den falska nyheten misstron mot traditionella nyhetsmedier, eller myndigheter – vem som nu påstås mörka ”sanningen” eller ljuga för folket.

Faktaresistens – en fara för planeten

Vi lever i en tid då allt fler ifrågasätter och misstror vetenskapliga rön. I Sverige 2017 finns det föräldrar som medvetet smittar sina barn med mässling, som är en livshotande sjukdom, för att de misstror myndigheter som säger att vaccination är ofarligt och räddar liv. Det är en konsekvens av faktaresistens.

Faktaresistens står för ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Den egna uppfattningen grundas i stället på annat – det kan handla om konspirationsteorier eller inskränkt grupptänkande.

Faktaresistens börjar alltmer likna en folksjukdom. Om vi börjar tycka att det är ok att behandla fakta som ett smörgåsbord, där var och en kan plocka åt sig vad den vill se som sant och riktigt och strunta i resten, är vi på väldigt farlig mark.

– Både den individuella överlevnaden och samhällets överlevnad bygger på att vi har kunskap, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet till Forskning.se.

Faktaresistens har grund i hur våra hjärnor fungerar. När vi väl har bestämt oss för en åsikt är det mycket lättare att acceptera information som passar det vi redan tror. Det kallas bekräftelsebias. Vi söker information som kan bekräfta det som stöder vår övertygelse och vi vill ogärna rucka på det vi redan tror oss veta.

Forskningen visar också att har man väl fått en felaktig övertygelse så klänger vi oss fast vid den. Både på ett känslomässigt plan och på ett kognitivt plan har tankegången fastnat. Det beror på att när vi tar in information så drar vi samtidigt slutsatser av den.

Men fakta- och kunskapsresistens är inget nytt. Tänk bara på hur den katolska kyrkan reagerade när vetenskapen påstod att jorden inte var universums centrum. Det som är nytt nu är att det aldrig har varit lättare att undvika evidens som motsäger den egna åsikten och det har aldrig varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.

– I kombination med de så kallade ”filterbubblorna”, skapas en häxbrygd, säger Åsa Wikforss.

Text: Sara Gunnerud
Källa: Forskning.se

Andra artiklar

Språkbad i arabiskacirkel

Intresset för att lära sig arabiska växer i Sverige, i takt med att arabiska blir ett allt viktigare och större minoritetsspråk här. Ibn Rushds studiecirklar i arabiska ger deltagarna möjlighet

Fakta saknas

Det finns ingen offentlig statistik över hur många muslimer som finns i Sverige Fakta är viktigt för att veta hur saker är och om de bör förändras. En central del

Ledare: Folkbildning mot extrema idéer – civilsamhället kan göra skillnad

De extrema idéerna är på frammarsch. Idéer som upphöjer den egna gruppen över allt annat och projicerar alla negativa föreställningar man har mot ”den andre”. Idéer som alltid varit grunder