Vad är Ibn Rushd-pedagogik och folkbildning för barn?

Vad är Ibn Rushd-pedagogik och folkbildning för barn?

Studieförbundet Ibn Rushd Södra Distrikt har studiecirklar med ett barnperspektiv, där lyfts frågor om moral och etik. Detta med utgångspunkt i filosofen Ibn Rushds flosofi och hans betydelse på området. Ibn Rushd, även känd som Averroes, var en berömd filosof och jurist från den ”islamiska guldåldern” i Europa. Han gjorde betydande insatser för områden såsom filosofi, medicin och juridik undet 1100-talet – och det är hans syn på etik och moral som vi djupdyker i vår studiecirkel. Studieförbundet Ibn Rushd är till och med döpt efter honom.   
 
Filosofen Ibn Rushd betonade att barndom var av yttersta vikt inom islam. Han trodde på att fostra barn i enlighet med islamska principer för etik och moral, och han definierade flera grundläggande värderingar som barn bör lära sig och följa. Dessa värderingar inkluderar ärlighet, ödmjukhet, att vara snäll mot sina föräldrar och syskon, tålamod, mildhet, belåtenhet, släktskap och barmhärtighet.  
Studiecirkel är en utvecklingsprocess där barnen själva får ta initiativ, presentera och förstå både goda och dåliga beteenden. En viktig aspekt av samtalen är att hantera ilska, som är en mänsklig känsla. Den kan ha olika uttryck. Vi har delat upp känslo-teman på olika träffar, där barnen får sätta ord på och förstå ilska.  

Nonviolent Communication (NVC) är en kommunikationsmetod som fokuserar på att uttrycka sig ärligt och empatiskt samtidigt som man lyssnar aktivt på andras behov och känslor. I barnuppfostran kan NVC användas genom att föräldrar och vårdnadshavare hjälper barn att uttrycka sina känslor och behov, samt uppmuntrar dem att förstå och respektera andras känslor och behov för att skapa en mer harmonisk och samarbetsinriktad relation.

Definition av ilska:

Först och främst definierar vi vad ilska är och varför det är viktigt att förstå och hantera den.  

Olika typer av ilska:

Vi utforskar olika former av ilska och hur de kan manifesteras.  

Orsaker till ilska:

Vi granskar de olika orsakerna till ilska och hur de kan påverka oss.  

Att slå och fysiskt ge uttryck för ilska:

Vi diskuterar konsekvenserna av fysiskt våld och hur det påverkar andra och oss själva.  

Att slå sönder saker:

Vi reflekterar över de handlingar som förstör egendom och saker och hur det är kopplat till ilska.  

Säga fula ord:

Vi adresserar användningen av oacceptabla språkliga uttryck och dess påverkan på vårt omgivande samhälle.  

Olika typer av fula ord:

Vi analyserar olika former av osakligt språk och dess negativa konsekvenser.  

Genom att följa filosofen Ibn Rushds tankar om islamsk etik och moral, inklusive att förstå och hantera ilska, strävar vi efter att hjälpa våra barn att utveckla goda värderingar och beteenden som gör att dem kan hantera vardagen, relationer och samhället. Filosofen Ibn Rushd betonade vikten av att vara barmhärtig och tålmodig, vilket enligt honom var grundläggande principer inom islamisk etik. Genom våra studiecirklar hoppas vi skapa en medvetenhet om dessa värderingar och uppmuntra barn att leva i harmoni med sin omgivning.  
 
Sveriges framtid utgörs av våra barn. Därför engagerar sig studieförbundet Ibn Rushd i att främja barns pedagogiska utveckling. Detta gör vi genom en mångfald av aktiviteter. Det kan handla om etik – men också konst, kultur, pyssel, vara ute i naturen och andra kreativa uttrycksformer. Allt detta erbjuder Ibn Rushd Studieförbund i folkbildningsverksamhet riktat till barn. 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och förtryck – och vi tar ansvar för att nästa generation kan leva på vår jord i harmoni. 

”Barnen är Sveriges mest värdefulla skatt och nyckeln till vår framtid. Deras hälsa, utbildning och välbefinnande är det som kommer forma det land vi kommer att vara stolta över imorgon.”​
– Jassim Ahmadi, Distriktschef Distrikt Södra Ibn Rushd Studieförbund​

Previous Folkbildningen möter samhällets demokratiutmaningar
Next Ibn Rushd lovverksamheter

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar