Kvinnornas bildningshus

Ines Merai är verksamhetsutvecklare och studiekonsulent hos Ibn Rushd och hon driver Kvinnornas bildningshus (KBH) i Stockholm. Där anordnas till exempel studiecirklar i bland annat samhälls- och integrationsfrågor, svenska, dans