Vi tar över MR-dagarnas instagram

Denna vecka är det vi på Ibn Rushd som håller i MR-dagarnas instagramkonto! Mänskliga rättighetsdagarna har funnits sen 2000 och är Nordens viktigaste mötesplats för praktiker, forskare, politiker och ideellt

Kurs: Lär dig officepaketet

Den här kursen riktar sig till dig som är aktiv i en förening som samarbetar med Ibn Rushd. Kursen ges på

Digital designkurs för föreningar

Den här kursen riktar sig till dig som är aktiv i en förening som samarbetar med Ibn Rushd. Kursen genomförs på

Kurs: Digital folkbildning – teknik och pedagogik

Behovet för föreningar att kunna ställa om verksamhet, grupper och studiecirklar att fortsätta mötas och folkbilda sig online är stort.

Digital styrelseutbildning

Den här kursen vänder sig till dig som är ordförande, sekreterare eller kassör i en förening som samarbetar med Ibn