Våra studiematerial

Våra studiematerial

Vill du veta mer om våra material? Kontakta oss på info@ibnrushd.se.

ALFA – Svenska för alla
– En handbok med kopieringsunderlag för cirkelledare i svenska för deltagare med kort eller ingen skolbakgrund

Aktivistguiden
– En handbok i positiv medborgaraktivism av och för unga

Du, ditt barn och lärande
– Ett studiematerial för föräldrainriktade studiecirklar

Det fria lärandet
– Ett studiematerial om folkbildning hos Ibn Rushd

Förtroende!
– En handbok för styrelsearbete i föreningar

Handbok för cirkelledare
– Handbok för cirkelledare hos Ibn Rushd Studieförbund

JAG. Det blir ofta att man hittar kludd i mina skrivböcker
– En bok med ungas bilder och tankar om identitet

Lär dig arabiska
– Grunderna i det arabiska språket

Mera vardagssvenska
– En handledning för cirkelledare i svenska

Våga vara nykter
– Ett studiematerial om nykterhetsfrågor

Vägledning och studiematerial för insatser riktade till utrikesfödda kvinnor
– Ett studiematerial för arbete med uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikesfödda kvinnor

Värdens mat
– Mat från åtta länder i tre världsdelar

Ärren
– En diktsamling av tio unga poeter