Våra material

Våra studiematerial

Vill du veta mer om våra material? Kontakta oss på info@ibnrushd.se.

Vi har producerat följande material:

Att ansvara, leda, förvalta, företräda, utveckla
– Ibn Rushds utbildning för styrelseledamöter

Att driva projekt
– En handledning för föreningar

Ett jämställt föreningsliv
– En handbok om vägen till ett jämställt föreningsliv

Grön strävan
– Ett studiematerial om vår tids största miljöhot och utmaningar

Islamisk finansiering

Lär dig arabiska

Möte, reflektion, stolthet, förändring
– Ibn Rushds utbildning för cirkelledare

Tankar, tips och reflektioner för föreningar i förortsrörelsen

Värdens mat
– Mat från åtta länder i tre världsdelar