Alfa – Svenska för alla

Alfa – Svenska för alla

ALFA – Svenska för alla är en handbok för dig som är utbildare och möter vuxna med kort eller ingen skolbakgrund.

Här kan du ladda ner det pedagogiska materialet som PDF.

Handbok ALFA Svenska för alla

Kopieringsunderlag Handbok ALFA Svenska för alla

Materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus, Studiefrämjandet och Ibn Rushd, som även har varit projektägare. Det har finansierats med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för TIA, Tidiga insatser för asylsökande.