BANATI

BANATI

BANATI är ett samtalsforum där vi belyser jämställdhetsarbete ur en mängd olika perspektiv. Med BANATI vill vi skapa mötesplatser där vi kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och tillsammans vässa våra metoder för att ständigt bli bättre på att skapa inkludering och lika villkor för alla – oavsett könstillhörighet.

BANATI anordnas årligen av Ibn Rushd Studieförbund som en del i vårt folkbildande arbete. Forumet handlar alltid om jämställdhet och för varje år väljs ett aktuellt ämne ut som undertema. Tema för forumet som anordnades den 10 mars 2019 i Stockholm var antirasism, läs mer om temat och programmet här.

Är du intresserad av att lära dig mer om jämställdhet? Arbetar du redan med jämställdhetsfrågor och vill träffa andra för att utbyta erfarenheter? Vi välkomnar såväl privatpersoner som representanter från civilsamhället, akademin och myndighetsvärlden att delta i BANATI.