Skapa delaktighet på distans

Använd flera olika typer av kommunikation

Välj gärna ett forum där ni kan kommunicera på flera olika sätt – d.v.s både video, ljud och chatt. Det ger många fördelar:Det blir enklare för ledaren att leda gruppen och se till att alla deltagare hänger med

– Det ger större flexibilitet för deltagarna när alla kan se, höra och skriva till varandra

– Gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk förstärker kommunikationen

– Deltagare lär sig på olika sätt. En del lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att titta på bilder eller läsa text. Text, ljud, video och bilder kan användas för att tillgodose deltagarnas olika inlärningssätt och på så vis se till att alla hänger med.

– Det ökar tillgängligheten i verksamheten (olika behov kan lättare tillgodoses)

Få med alla i samtalet

I digitala möten kan det vara svårare att se till så att alla deltagare hänger med och kan delta aktivt i diskussioner. Tänk därför på att:

– Med jämna mellanrum säkerställa så att alla kan höra och se, och att ingen upplever tekniska problem.

– Pausa presentationer och diskussioner då och då och fråga om alla hänger med eller om någon har frågor.

– På distans kan internetuppkopplingen göra att det tar längre tid för ljud och bild att komma fram. Avsätt därför lite längre tid än vanligt för att se om någon vill säga något.

Fördela ordet

På distansträffar kan den som leder mötet/träffarna behöva lägga mer tid och fokus på att leda samtalet och se till att alla får komma till tals.Om ni är en liten grupp och använder videomöten kan deltagare räcka upp handen när de vill prata.

Är ni fler än 4-5 personer kan det vara bra att deltagare meddelar i chatten när man vill prata. Ledaren kan då fördela ordet i turordning. Är ni en ännu större grupp kan det vara bra att deltagare skriver sina frågor eller synpunkter i chatten och att istället ledaren läser upp dem för gruppen.

Dela information i gruppen

På distansträffar kan det vara svårare att dela med sig av information än när man träffas fysiskt. Tips på hur ni kan dela information:På distans kan ledaren dela presentationer, whiteboard, texter, bilder, webbsidor och filmklipp genom att dela sin egen datorskärm i distansforumet. Även deltagare kan dela sin skärm för att visa något.

– Deltagarna kan tillsammans arbeta i ett delat dokument, t.ex. i Google Slides. 

– Låt deltagarna läsa högt ur de texter ni studerar och använd det som utgångspunkt i era diskussioner. Detta är en bra metod i t.ex. bokcirklar.

– Är det en kreativ cirkel, t.ex. odlings-, sy- eller konstcirkel? Ta bilder eller video på det ni jobbar med och dela i gruppen när ni träffas! Eller varför inte filma live under träffen? Endast fantasin sätter gränser!

Värderingsövningar

Ett sätt att engagera deltagare och få alla att tänka till är värderingsövningar. Två sådana övningar är linjeövning och fyra hörn-övning. Övningarna genomförs vanligtvis i ett fysiskt rum, men de kan även genomföras på distans!

Linjeövning
Vid en linjeövning ritar ledaren en linje på en interaktiv whiteboard, eller i ett delat dokument exempelvis i Google slides. Linjen har två ytterligheter i respektive ända, det kan vara från 0% till 100%, eller från ”håller med helt” till ”håller inte med alls”. Ledaren ställer en fråga och deltagarna ritar sedan ett kryss på det ställe på linjen som motsvarar deltagarens uppfattning.

Fyra hörn-övning
Fyra hörn liknar linjeövningen. Här ställer ledaren en fråga där det finns fyra olika svarsalternativ. Ledaren ritar en fyrkant på en interaktiv whiteboard, eller i ett delat dokument. Svarsalternativen representeras av var sitt hörn i rutan. Ett av hörnen bör alltid vara öppet för deltagarnas egna idéer.

Emojis
Som ett alternativ till fyra hörn-övningen kan deltagarna i stället använda sig av emojis för att svara på frågor. Ledaren kan bestämma exempelvis fyra olika emojis som representerar olika svar. Deltagarna använder då chatt-funktionen och skriver den emoji som motsvarar deltagarens uppfattning/svar.

Lycka till med din digitala cirkel! Och glöm inte att i cirkeln är det deltagarna och lärandet som står i centrum. Oavsett om verksamheten sker fysiskt eller digitalt så är folkbildningen deltagarstyrd – se deltagarnas olikheter och intressen som en styrka och tänk på att de ska ha inflytande över innehåll och upplägg.