Regler för kopiering av studiematerial

Regler för kopiering av studiematerial

Ibn Rushd har genom Studieförbunden ett avtal för kopiering av upphovsrättsskyddat material som ger våra cirkelledare möjlighet att kopiera studiematerial till cirkelverksamheten. Det kan t.ex. vara böcker, tidningar eller tidskrifter. Men reglerna för kopiering ser lite annorlunda ut när det gäller material som sedan distribueras digitalt. Det är inte tillåtet att scanna in en digital kopia och mejla ut den till deltagarna, eller lägga upp den på internet.

Cirkelledare får

  • Göra papperskopior av högst 15 procent av antalet sidor, men högst 15 sidor ur en skrift för en och samma studiecirkel.
  • Kopiera upp papperskopior i kopiator
  • Skriva ut papperskopior
  • Göra en OH-bild
  • Kopiera digitalt för att lägga in i en presentation, t.ex. Powerpoint.
  • Dela ut åhörarkopior (kopior till deltagarna) i pappersform (endast så många kopior att cirkeldeltagarna får var sitt exemplar)

Cirkelledare får inte

  • Scanna och mejla digitala kopior av material till deltagare
  • Lägga upp scannat material i cirkelns digitala forum eller någon annanstans på internet

Ett tips för digitala cirklar är att använda studiematerial som redan finns tillgängligt digitalt – t.ex. e-böcker, e-tidningar, webbsidor etc. Kontakta Ibn Rushd för tips på digitala material.

Läs mer om kopiering av material i Handbok för cirkelledare hos Ibn Rushd Studieförbund och här: https://www.bonuscopyright.se/pages/Studieforbunden