Jobbmässor för asylsökande i vår

Jobbmässor för asylsökande i vår

Under våren 2018 ordnar Ibn Rushd jobbmässor för asylsökande på tre platser i Stockholms län. Tanken är att skapa en plattform där arbetssökande, arbetsgivare och samhällsinstitutioner kan mötas och börja prata med varandra – på riktigt.

”Tidiga insatser för asylsökande” heter en regeringssatsning som går ut på att påskynda etableringsprocessen för de personer som antingen väntar på besked om uppehållstillstånd eller på besked om så kallad kommunplacering.

Inom ramen för det har Ibn Rushds förbundskansli beviljats drygt 700 000 kronor i statsbidrag för att anordna tre jobbmässor i Stockholmsområdet.

– Det vi ser är att många i den här gruppen vill komma ut och jobba, men att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden generellt är ganska låg. I dag har vi studiecirklar inom svenska och samhällsorientering riktade till den här gruppen, och där märker vi att kunskaper om arbetsmarknaden är väldigt efterfrågade, säger Fatema Vanat, verksamhetsutvecklare inom språk och etablering på kansliet.

Konkreta färdigheter är enligt henne det som allra flest vill skaffa sig.

– Hur kontaktar man arbetsgivare, hur skriver man CV? Det är sådana frågor som ställs.

Samtidigt behöver även arbetsgivare och samhällsinstitutioner ny kunskap, menar Fatema Vanat. Det handlar dels om att få koll på det regelverk som omgärdar anställning av asylsökande, dels om att få upp ögonen för allt det positiva som mångkulturalitet och mångspråkighet kan bidra med.

– Vi vill bredda arbetsgivarnas perspektiv, få dem att se att den här gruppen arbetssökande finns och vilken kunskaper de har.

I och med jobbmässorna kommer en plattform för dialog och kunskapsutbyte att uppstå. Ett uppsökande arbete gentemot företag, myndigheter och organisationer pågår just nu.

Målet är i första hand att skapa möten och ökad kunskap – att fler kommer ut i arbete blir förhoppningsvis en effekt längre fram.

– Processen för att få ett jobb är väldigt lång i dag. Det vill vi vara med och ändra på, säger Fatema Vanat.

Även Ibn Rushd-distrikten Södra och Östra har beviljats bidrag inom ramen för ”Tidiga insatser för asylsökande”. Östra ska genomföra kunskapshöjande insatser på områdena arbetsmarknad och folkhälsa runtom i Jönköpings län; Södra ska anordna studiecirklar och studiebesök på arbetsplatser i Skåne.

Framöver kommer du att kunna läsa mer om de olika projekten här på ibnrushd.se.

Text: Hanna Svensson
Foto: Antoine Millet

Vill du veta mer eller är intresserad av att delta? Kontakta projektledaren Hussein Khalili på hussein.khalili@ibnrushd.se.

Previous Ibn Rushd stöttar "Ortens bästa poet"
Next Ibn Rushd-initierat möte i Malmö synagoga

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar