Distrikt Mitt

Dalarnas, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län

Verksamhet för 2024

Ibn Rushd är glada att meddela att under 2024 kommer Mitt distriktet att genomföra flera spännande evenemang som fokuserar på att ge extra stöd till kvinno- och ungdomsdrivna föreningar, förhoppningsvis i Fagersta och Vingåker. 

Målet är att rikta in sig på representation och inkludering, med särskild uppmärksamhet på diskrimineringsgrunderna, interreligiös förståelse och språklig inkludering. Mitt distrikt strävar efter att skapa en tillgänglig och trygg mötesplats för alla.   

Distrikt Mitt vill jobba nytänkande och kreativt. Tillsammans med deras målgrupper vill distrikt Mitt hitta sätt att folkbilda på ett sätt som känns meningsfullt, utvecklande och lustfyllt. Distriktet utgår ifrån människors behov, problem- och lösningsformuleringar när vi medskapar sätt att arbeta med komplexa samhällsproblem. 

Under de kommande två åren vill distriktet tillsammans med samarbetsorganisationer i Mitt genom ett inlyssnande och uppsökande arbetssätt prioritera: 

• Ungdomars lärande och organisering, 

• Svenskmuslimska barns rätt till fritid, lek och vila, 

• Kvinnors utveckling och möjligheter samt 

• Att motverka de snabba värderingsförändringar vi ser just nu. 

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Distriktet arbetar med en målgrupp som för närvarande är föremål för segregering och marginalisering. Många av dem som finns i våra målgrupper utestängs och diskrimineras. Ibn Rushd strävar efter att motverka de negativa konsekvenserna av segregation och främja integration där det är konstruktivt och önskat. 

Distriktet arbetar för organisering och en minskad känsla av isolation och utsatthet. Dem satsar på långsiktigt relationsbyggande arbete för gemenskap och samhörighet. Genom plattformar för möten och diskussion samt en bred personalskara med olika bakgrunder, erfarenheter och trosuppfattningar strävar distriktet efter att minska avståndet mellan de vi möter och oss själva. 

För att motverka negativa konsekvenser, såsom förutfattade meningar och fördomar om olika delar av befolkningen som den demografiska utvecklingen kan leda till, arbetar Ibn Rushd aktivt med folkbildning och opinionsbildning. Vi deltar i debatten kring känsliga frågor, sprider information, bedriver strategisk dialog och folkbildar allmänheten. 

Studiecirklar

Kulturprogram

Kontakta oss

Har du frågor om vår verksamhet? Undrar du om våra studiecirklar eller kulturprogram? Vill du veta datum och plats? Det är bara att höra av er! Ibn Rushd svarar er inom 48 timmar. 

Årsberättelse 2022