avbildaelleravbildas

Att avbilda eller avbildas

Att avbilda eller avbildas