Vem var Ibn Rushd?

Vem var Ibn Rushd?

Ibn Rushd är för de flesta svenskar ett knepigt namn de första gångerna man hör det. För många européer och inte minst svenskar, är islams närvaro här något som upplevs som nytt och främmande. Detta är inte en korrekt historieskrivning, islam är en omistlig del i utvecklandet av den europeiska kulturen och identiteten.

Sverige var i full gång med att övergå från asatro till kristendom. Det var århundradet innan den första boken kom ut på svenska. Då blomstrade en annan del av Europa, nämligen det arabisk-spanska Andalusien. Här återinfördes den i Europa förlorade kunskapen från de grekiska filosoferna. Här utvecklades enastående kunskap inom matematik, språk, teknik, filosofi, medicin och teologi. Här var arabiska det självklara språket och islam den dominerande religionen. Muslimer, kristna och judar levde sida vid sida. Inte minst de judar som tvingades fly från korstågens och förföljelsernas Nordeuropa hittade här en fristad och bidrog också till den enastående utvecklingen. I Cordoba fanns ett bibliotek med 500 000 böcker.

Här levde Ibn Rushd eller Averroës, som han oftast kallas i västerländska sammanhang. Han skrev totalt över 20 000 publicerade sidor huvudsakligen inom medicin, filosofi, juridik och teologi. Ibn Rushd och de samtida arabiska vetenskapsmännens betydelse för Europas utveckling går inte att överskatta. I det arabisk-europeiska Andalusien startades de första universiteten i Europa, innan Bologna. Här experimenterade man med de första kylskåpen och utvecklade läkekonsten. Detta är ett arv som vi på Ibn Rushd är stolta över och vill påminna om.