Visselblåsare

Vet du något vi behöver veta?

Utan information från människor med insyn skulle många missförhållanden aldrig komma fram i ljuset. Här kan du lämna uppgifter till oss som kan vara känsliga. Vi läser allt som kommer in och tar tid på oss att granska. Vi garanterar alla som önskar anonymitet – men kontaktuppgifter underlättar vår uppföljning. Vi på Ibn Rushd Studieförbund är måna om att all vår verksamhet ska hålla god kvalitet och följa våra riktlinjer.