Aktuella projekt

Aktuella projekt

Vi har alltid många spännande folkbildande projekt och satsningar i gång – här presenterar vi ett urval som är aktuella just nu.

ALFA – Svenska för alla

Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Medborgarskolan, Ibn Rushd, Sensus och Studiefrämjandet. Ibn Rushd är projektägare för projektet som utvecklar studiematerial och tar fram en vidareutbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte kan läsa och skriva.

Läs mer!

BANATI – Forum för jämställdhet

BANATI startades av Ibn Rushd 2019 och är ett årligen återkommande jämställdhetsforum med intersektionellt perspektiv. Forumet anordnas som en del av Ibn Rushds folkbildande arbete och har en bred målgrupp: akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresserad allmänhet. Syftet är att bidra till ökad kunskap, men också att titta på möjliga lösningar och vägar framåt i jakten på ett jämställt samhälle. Våren 2020 anordnas BANATI i Göteborg.

Mänskliga Rättighetsdagarna

Ibn Rushd är sedan 2015 en av huvudarrangörerna till Mänskliga Rättighetsdagarna som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen anordnas i olika städer varje år i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Hösten 2020 står Uppsala på tur och temat är Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Läs mer!

Eid al-Fitr och Eid al-Adha

De båda högtiderna Eid al-Fitr och Eid al-Adha firas av hundratusentals svenskar. I synnerhet under Eid al-Fitr, som avslutar fastemånaden ramadan, är intresset stort för att fira tillsammans med andra och Ibn Rushd står som arrangör till landets största Eidfester: i Malmö Folkets park och i Hågelbyparken i Botkyrka. Även på många andra håll i landet firas det Eid i Ibn Rushds regi.