Asylverksamhet

Asylverksamhet hos Ibn Rushd Studieförbund

Ibn Rushd har sedan 2015 arbetat med verksamhet riktad mot asylsökande utifrån regeringsuppdrag. Enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare är det övergripande syftet ”att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd”.

Ibn Rushd arbetar därför genom engagerade och kunniga cirkelledare med studiecirklar inom området svenska och samhällsorientering. Insatsen vänder sig till asylsökande boende inom Migrationsverkets anläggningsboenden, asylsökande med eget boende och personer med uppehållstillstånd som fortfarande bor inom Migrationsverkets anläggningsboenden. Studiecirklarna är kostnadsfria och genomförs antingen genom våra föreningar eller initieras av våra asylsamordnare på distriktsnivå.

Vill du vara cirkelledare för en studiecirkel med asylsökande? Det är roligt och du gör stor skillnad. Vi ger dig vägledning och utbildning. Kontakta oss!

Maj Törnlind (Förbundskansli)
Verksamhetsutvecklare för språk och etablering
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 073- 519 15 53
maj.tornlind@ibnrushd.se

Arash Ketabchi (Distrikt Norra)
Asylsamordnare
Centralgatan 14, 852 32 Sundsvall
Mobil: 0709-774 88 8
arash.ketabchi@ibnrushd.se

Ahmad Hassan (Distrikt Mitt)
Asylsamordnare
Stora Gatan 18, 72212 Västerås
Mobil: 073-519 15 80
ahmad.hasan@ibnrushd.se

Yosra Yasmin Sherif (Distrikt Stockholm, Gotland och Uppsala)
Asylsamordnare  (föräldraledig)
Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Mobil: 076-002 41 07
yosra.sherif@ibnrushd.se

Abdallah Hussein (Distrikt Östra)
Asylsamordnare
Skäggetorps Centrum 1A, 58644 Linköping
Mobil: 076-002 41 09
abdallah.hussein@ibnrushd.se

Enas Al-Msouti (Distrikt Västra)
Asylsamordnare
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg
Mobil:  070-798 77 43
enas.msouti@ibnrushd.se

Samah Faour (Distrikt Södra)
Asylsamordnare
Fagerstagatan 1D, 214 44 Malmö
Mobil: 076-002 41 04
samah.faour@ibnrushd.se