Asyl och etablering

Asyl och etablering

Asyl och etablering – vill du bidra?

Ibn Rushd vill motverka utanförskap och korta ner tiden det tar för nyanlända och asylsökande att etablera sig. Vill du vara en del av det arbetet?

Vad gör Ibn Rushd?

Ibn Rushd arbetar med studiecirklar i svenska och samhällsorientering för asylsökande. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Vi arbetar även med uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikesfödda korttidsutbildade kvinnor som av olika skäl varken arbetar eller studerar. Målet är att visa på olika vägar in i utbildning.

Utöver detta gör vi flera insatser i olika delar av landet, såsom yrkesutbildning, arbetsträning och arbetsförberedande insatser för asylsökande.

Du kan också göra skillnad!

Vill du vara cirkelledare för en studiecirkel med asylsökande eller utrikesfödda? Det är roligt och du gör stor skillnad. Vi ger dig vägledning och utbildning.

Kontakta ditt lokala Ibn Rushd-kontor så sätter vi i gång!