Studiecirkel – alla kan starta en!

Visste du att vem som helst kan starta en studiecirkel? Det är ett perfekt sätt att lära sig mer och utveckla ett intresse för ett ämne tillsammans med andra. I studiecirkeln kan ni studera teoretiska ämnen så som politik, teologi eller språk såväl som praktiska ämnen som konst, musik eller dans.

 

Vi hjälper dig!

Vi på Ibn Rushd kan hjälpa dig att göra en studieplan och att hitta lämpligt studiematerial. Vi kan också erbjuda ekonomiskt stöd, lokaler samt cirkelledarutbildningar för den som ska leda studiecirkeln. I cirkelledarutbildning får ledaren kunskaper om folkbildning, pedagogik, Ibn Rushd och mer! En cirkelledare behöver dock inte kunna mer om ämnet än deltagarna, utan en studiecirkel lär sig tillsammans.

Vad ska man tänka på?

Studiecirklarna präglas av demokratiska vär­deringar och bygger på att deltagarna själva tar ansvar för arbetet. Gemensamt planerar man sina studier, utifrån sina egna behov och intressen. En viktig del av cirkelstudi­erna är utbytet av erfarenheter och idéer mellan deltagarna samt deltagarnas analyser och reflektioner.

För att starta en cirkel behöver ni:

  • Vara 5-20 deltagare (inklusive cirkelledaren)
  • Vara över 13 år
  • Träffas vid minst tre tillfällen
  • Träffas i minst nio timmar

Kontakta oss!

Vill du starta en studiecirkel eller har du några frågor? Kontakta då ditt lokala Ibn Rushd-kontor.