Studiecirkel – alla kan starta en!


Visste du att vem som helst kan starta en studiecirkel? Det är ett perfekt sätt att lära sig mer och utveckla ett intresse för ett ämne tillsammans med andra. I studiecirkeln kan ni studera teoretiska ämnen som exempelvis politik, teologi och språk. Ni kan också göra något praktiskt som att skapa konst, lära er sticka eller laga mat.

Vad ska man tänka på?

Studiecirkeln präglas av demokratiska vär­deringar och bygger på att deltagarna själva tar ansvar för arbetet. Gemensamt planerar man sina studier utifrån egna behov och intressen. Viktiga inslag i cirkelstudi­erna är utbytet av erfarenheter och idéer mellan deltagarna samt deltagarnas analyser och reflektioner.

För att starta en cirkel behöver ni:

-Vara 5-20 deltagare (inklusive cirkelledaren)
-Vara över 13 år
-Träffas vid minst tre tillfällen
-Träffas i minst nio timmar

Vi hjälper dig!

Vi på Ibn Rushd kan hjälpa dig att göra en studieplan och hitta lämpligt studiematerial. Vi kan också erbjuda ekonomiskt stöd, lokaler samt cirkelledarutbildningar för den som ska leda studiecirkeln. Cirkelledarutbildningen ger kunskaper om folkbildning, pedagogik, studiecirkelns former, Ibn Rushd och mer! En cirkelledare behöver dock inte kunna mer om ämnet än deltagarna, utan i en studiecirkel lär man sig tillsammans.