årsberättelse 2022

Ordförande har ordet

Som samhälle genomgår vi just nu flera kriser. Endast 5 av 9 partiledare, 1 av 4 regeringspartier står bakom de mänskliga rättigheterna. Förbundsordförande Zana Muhammad kommenterar verksamhetsåret 2022.