Haffla demokrati – Lansering

MR-dagarna Svenska mässanGöteborg,

Fredagen den 29 oktober lanserar vi Haffla demokrati! Demokratin fyller 100 år. Och yttrandefriheten är ett centralt element och en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Alla ska ha kunskap

Gratis

Starta eget – Inspirationsdag

Ibn Rushd Studieförbund, Sundsvall Centralgatan 14Sundsvall,

Inspirationsdag för dig som vill starta eget eller driver eget företag! Funderar du på att starta eget företag eller driver du redan en kommersiell verksamhet och önskar marknadsföra dina produkter och tjänster? Då

Gratis

Snacka fritt

Ibn Rushd Studieförbund, Gävle Brunnsgatan 62Gävle,

En studiecirkel där vi möter ungdomar för att diskutera olika frågor. Snacka fritt är för ungdomar som är intresserade och nyfikna av att diskutera med andra unga. En studiecirkel med

Snacka fritt

Ibn Rushd Studieförbund, Sundsvall Centralgatan 14Sundsvall,

En studiecirkel där vi möter ungdomar för att diskutera olika frågor. Snacka fritt är för ungdomar som är intresserade och nyfikna av att diskutera med andra unga. En studiecirkel med

Kurs: tala väl med varann

Malmö Malmö,

Sverige är ett mångreligiöst land och religion är en självklar del av många människors identitet. Religiösa samfund och interreligiösa initiativ bidrar i samhällsbygget, där mångfald är en tillgång. Hur kan

MR-dagarna

Svenska Mässan Göteborg,

6-7 december äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Göteborg! Mänskliga rättighetsdagarna. Ibn Rushd är en av arrangörerna. Årets tema är "Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!" Läs

Inkluderande demokrati

Svenska Mässan Göteborg,

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. "De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar." Men vad innebär det att

Minoriteters berättelser om demokrati

Svenska Mässan Göteborg,

Vilka får vara delaktiga i demokratin och vem äger tolkningsföreträde när det kommer till demokratins villkor som rör minoriteter rättigheter? I det mediala landskapet så hör vi om termer som

Demokratins krympande utrymme för civilsamhället

Svenska Mässan Göteborg,

Antidiskrimineringsbyrån Väst och Ibn Rushd kommer tillsammans arrangera en programpunkt om demokratins krympande utrymme för civilsamhället. Vi kommer att prata om vilka som får synas och höras och vilka som