Strategistopp 1 (Stockholm)

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 2 (Flen)

Flens moské Floragatan 4, Flen

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 3 (förbundet)

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 4 (Norrköping)

Ibn Rushd Östra Västgötegatan 7, Norrköping

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 5 (Västra)

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 6 (Södra)

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Strategistopp 7 (Norra)

Ibn Rushd Studieförbund, Sundsvall Centralgatan 14, Sundsvall

En process för att ta fram Ibn Rushd studieförbunds strategi 1 jan 2024 till 31 dec 2027. Ibn Rushd studieförbund genomför tillsammans med medlemmar en strategiresa genom Sverige. Strategiresan är

Mänskliga rättighetsdagarna (Örebro)

Conventum Örebro Olof Palmes Torg 1, Örebro

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Men vad innebär trygghet och säkerhet för dig?I Sverige har

Hijab eller inte Hijab – det är frågan (MR-dagarna)

Conventum Örebro Olof Palmes Torg 1, Örebro

Fem unga svenska muslimska kvinnor med sjal tar plats på scenen för att berätta om sina liv i Sverige idag. Om drömmar, vardag, gemenskap, men också om fördomar och begränsningar

Det villkorade civilsamhället (MR-dagarna)

Conventum Örebro Olof Palmes Torg 1, Örebro

Vad ligger bakom denna förflyttning och hur kan civilsamhället vända på den för att få tillbaka ett sammansvetsat och inkluderande samhälle oavsett etnisk bakgrund, religion eller politisk tillhörighet. Ibn Rushd