Så rapporterar du din digitala studiecirkel

Så rapporterar du din digitala studiecirkel

Rapporteringen av en digital studiecirkel görs i tre steg:

1 Studiecirkeln föranmäls hos Ibn Rushd med hjälp av verktyget Ibn Rushds e-tjänst.

2 Under cirkelns gång ska cirkelledaren fylla i deltagarnas närvaro i Ibn Rushds e-tjänst

3 När cirkeln har avslutats ska cirkelledaren avsluta genom att signera närvarolistan med hjälp av Ibn Rushds e-tjänst

Om studiecirkeln sker på distans ska ni ange det redan vid föranmälan. Tänk på att beskriva i arbetsplanen vilket digitalt forum ni ska träffas i. Är distansinslagen av betydelse för studierna som helhet, rapporteras studiecirkeln som distanscirkel, även om mindre än 50 procent av tiden genomförts på distans.

Var rapporteras distanscirkeln?

Studiecirkeln rapporteras i det Ibn Rushd-distrikt som er förening eller du som cirkelledare är ansluten till, och i den kommun där det Ibn Rushd-distriktskontor som anordnar verksamheten finns. Om ni redan har påbörjat en cirkel med fysiska träffar, men nu vill träffas digitalt i stället, ska ni meddela er kontaktperson på Ibn Rushd så får ni hjälp med rapporteringen.

Läs mer om att vara cirkelledare här.

Previous Tips – så kommer ni i gång
Next Regler för kopiering av studiematerial