För cirkelledare

Studieförbundet Ibn Rushds cirkelledare är grunden för hela vår verksamhet.
Det är roligt, spännande och utvecklande att vara cirkelledare, men med rollen följer också ett stort ansvar.

En cirkelledare behöver inte kunna mer om själva ämnet för en studiecirkel än deltagarna, tanken är att man lär sig tillsammans. Många av våra cirkelledare har lång erfarenhet både av sitt ämne och av pedagogiskt arbete. Andra är nya som cirkelledare och har aldrig tidigare haft den typen av uppgifter.

Är du intresserad av att leda en studiecirkel? Kontakta ditt lokala Ibn Rushd-kontor längst ned på sidan så sätter vi igång!

Det här får du av Ibn Rushd

Är du cirkelledare hos Ibn Rushd får du olika typer av stöd för att du ska känna dig trygg i din roll, oavsett om du är anställd eller ideell cirkelledare.

Cirkelledarutbildning

Alla våra cirkelledare genomgår en cirkelledarutbildning där man får kunskaper om folkbildning, pedagogik, vår organisation, våra riktlinjer och rapporteringssystem. Under cirkelledarutbildningen fördjupar vi oss inom flera olika områden, så att du får goda redskap i din roll som cirkelledare. Kontakta någon av Ibn Rushds studiekonsulenter på din ort för mer information.

Pedagogiskt stöd

Vid upplägget av den studiecirkel som du leder eller ska leda får du också pedagogiskt stöd när du tillsammans med deltagarna ska formulera en studieplan. Vi har också studiematerial i olika ämnen som du får tillgång till som cirkelledare.

Kontaktperson och arransvarig

Du som är cirkelledare hos Ibn Rushd får alltid en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för cirkeln som du driver och är ett stöd för dig vid frågor och funderingar över sådant som rör din roll.

Planeringstid

I ditt uppdrag som cirkelledare ingår planeringstid för att du ska ha möjlighet att driva en så bra cirkel som möjligt. Tänk på att din planering som du förberett till varje cirkeltillfälle inte ska vara huggen i sten för att lämna utrymme till deltagarna att påverka!

Olika verksamhetsformer

Studieförbundens folkbildning har tre verksamhetsformer: studiecirkelkulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Studiecirkeln är den vanligaste formen.

Studiecirkel

Studiecirkeln ska vara på deltagarnas villkor. En studiecirkel utgörs alltid av minst tre personer som tillsammans söker kunskap inom ett specifikt ämne genom dialog, interaktion och reflektion.

Kulturprogram

Ett kulturprogram är en öppen verksamhet inför en publik. Det kan vara till exempel teater, poesi eller dans. Det kan också vara en föreläsning om något spännande ämne eller en konstutställning som visas för en publik.

Annat

Om inte formerna studiecirkel eller kulturprogram passar för det projekt som du planerar, kan det som kallas annan folkbildningsverksamhet kanske vara något för dig. Det är en mer fri och flexibel form av folkbildning. Det kan till exempel vara prova på-dagar eller helgkurser. Det ska vara nyskapande och flexibelt, fritt och frivilligt och leda till lärande.

Viktig information för dig som är cirkelledare

Eftersom vi får stöd av staten ställs det höga krav på oss för att säkerställa att vi uppfyller vissa kriterier. Vi använder oss av olika rapporteringsverktyg för att kunna skicka nödvändig information till bland andra Folkbildningsrådet och Sveriges kommuner och regioner. Rapporteringen sker på svenska, hör av dig till din kontaktperson om du behöver hjälp att formulera dig!

Rapportering och webbanmälningar
Med E-tjänsten kan du som ledare enkelt hantera dina cirklar och kulturprogram via dator, mobil eller surfplatta. Du ska ha genomgått en cirkelledarutbildning och fått en introduktion i dessa innan du kan få tillgång till dem. Det är när arr-ansvarig anmäler dig som cirkelledare som du får dina inloggningsuppgifter.

Ibn Rushds e-tjänst är det digitala verktyget du ska använda för att föranmäla alla dina planerade cirklar. Vare sig det handlar om folkbildning eller annan form av uppdragsverksamhet så ska allt föranmälas här.

Ibn Rushds e-tjänst används också som den elektroniska närvarolistan. Det här verktyget använder du för att slutrapportera dina cirklar. Det är också genom e-tjänsten som du skapar eventuella fortsättningslistor.

Personnummer
Personnummer på deltagarna är ett krav från Folkbildningsrådet för att studieförbunden ska ha rätt att erhålla statsbidrag för sin folkbildningsverksamhet. Ibn Rushds ansvarar för att hantera personuppgifterna i form av register samt för att se till att deltagarna får information om att personuppgifter lagras i enlighet med GDPR.

Datum
Vårterminen startar 1 januari och slutar 30 juni.
Höstterminen startar 1 juli och slutar 31 december.