Föreläsningsserie om samtida rörelser inom islam

Föreläsningsserie om samtida rörelser inom islam

Nu presenterar Ibn Rushd en föreläsningsserie om samtida strömningar och rörelser inom islam. Muslimska brödraskapet, salafismen och shiaislam står i fokus för de tre föreläsningarna som arrangeras i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Inte minst Muslimska brödraskapet och salafismen är rörelser som allt oftare nämns och debatteras i olika sammanhang. Ändå finns ett behov av mer kunskap.

– Det händer att man inte riktigt vet vad man pratar om. Vi har identifierat det här kunskapsbehovet och vill göra en folkbildande insats kring det, säger Mohamed Temsamani, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd.

Också samtida shiitiska rörelser täcks av föreläsningsserien. Tanken är att ge en balanserad bild av tre aktuella strömningar inom islam, något som möjliggörs av medverkande forskare från Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola och Stockholms universitet. Dessutom medverkar personer som, på ett eller annat sätt, har personlig insyn i rörelserna.

– Vi har även bjudit in kritiska röster. Vi vill verkligen bidra till kunskapshöjning och till en nyanserad debatt, säger Mohamed Temsamani.

Seminarierna är gratis. Anmälan skickar du till info@ibnrushd.se. Ange vilket eller vilka seminarier du tänker delta i samt om du önskar specialkost. All servering är vegetarisk.

Här hålls de tre föreläsningarna:

Muslimska brödraskapet 3 okt
14-19
Uppsala universitet Emin Poljarevic (UU) Rickard Lagerwall (LU) Aje Carlbom (MU) Fler tillkommer Anmälan senast
26/9
Salafismens olika uttryck 23 okt
10-16
Stockholms universitet Susanne Olsson (SU) Emin Poljarevic (UU) Fler tillkommer Anmälan senast
16/10
Samtida shiitiska rörelser 21 nov
10-16
Södertörns högskola David Thurfjell (SH) Mohammad Fazlhashemi (UU) Fler tillkommer Anmälan senast
14/11
Previous Ibn Rushd ordnar flerspråkig litteraturfestival i Sundsvall
Next Arabiska språket i fokus under Bokmässan

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar