Ny Ibn Rushd-insats för en mer jämlik skola

Ny Ibn Rushd-insats för en mer jämlik skola

I helgen startar studieförbundet Ibn Rushd upp en särskild insats som ska leda till en mer jämlik skola. De inledande föräldraträffarna hålls i centrala Stockholm samt i Rinkeby.

Alla barn har rätt till en bra skolgång, men hur mycket hjälp man kan få hemifrån varierar. Det är utgångspunkten för den nya insatsen som siktar in sig på att öka föräldrars delaktighet i barns lärande.

– Elevers möjlighet att få hjälp med sina läxor ska inte vara avhängig av föräldrarnas bakgrund. Genom att få föräldrar att ta större del i barnens lärande kan vi gå i riktning mot en mer jämlik skola, säger Jehona Behramaj, verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd.

Inledningsvis hålls två föräldraträffar där insatsen presenteras. Därefter drar studiecirklar i gång i både centrala Stockholm och Rinkeby.

Under cirklarna som består av fem träffar kommer man bland annat att prata om den svenska skolans värdegrund, rutiner och uppdrag, vad som utmärker det svenska skolsystemet, hur läroplan, betyg och nationella prov fungerar, hur föräldrasamverkan är uppbyggd, hur olika barn lär sig och motiveras samt hur man bäst läser läxor och hanterar konflikter kring läxläsningen.

– Det genomgående är att förmedla kunskap om något som ofta är helt nytt för de här föräldrarna. Det handlar både om konkreta saker och om synen på vem som ansvarar för barnens lärande. Jag vet av egen erfarenhet att i många andra länder är skolan betydligt mer auktoritär, där ska man som förälder backa och lämna det till läraren. I Sverige ska man i stället ta en aktiv del och det är klart att det blir en jättekrock när man kommer hit, säger Jehona Behramaj.

Insatsen är en del av en riktad regeringssatsning. Eftersom skolan är ett viktigt integrationsverktyg ser Jehona Behramaj åtgärderna som viktiga för hela samhället.

– Ett av skolans uppdrag är att fostra goda medborgare som känner till sina rättigheter och skyldigheter. Därför är det jätteviktigt att alla får samma möjligheter att känna sig hemma och lyckas i skolan. Att föräldrarna får bättre insyn och kontroll kan också göra dem mer integrerade i sin tur, säger hon.

Illustration: Madelen Lindgren

Här hålls föreläsningarna:

17 november 10-11.45: Stockholms moské, Medborgarplatsen
18 november 18-19.45: Folkets hus, Rinkeby

Previous Höstfestival i Kristianstad i helgen
Next Globalt perspektiv på hedersvåld

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ibnrush1/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme_new/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Andra artiklar